Automatisering är ett kraftfullt verktyg för förändring

I århundraden har gruv-, konstruktions- och stenbrottsindustrin ansetts vara tre av de tuffaste branscherna i världen. Nu falnar det ryktet snabbt i takt med att tekniken tar automatiseringen till en helt ny nivå.

Den enskilt största drivkraften för förändring inom bergbrytningsindustrin är utan tvekan tillkomsten av automatisering.

 

Möjligheten att automatisera funktioner och åtgärder som gör arbetet säkrare och mer effektivt har haft en betydande inverkan på hur dessa branscher arbetar, även om det har varit en långsam process.


Många företag har tvekat inför att hänga med på automatiseringståget så länge traditionella metoder fortfarande gett bra resultat. Man har bara investerat i automatisering inom vissa områden, och vanligtvis då i liten skala. I dag har dock intresset för automatisering ökat. Det ses nu allt oftare som det enda sättet att lösa många utmaningar som entreprenörer står inför, från brist på erfaren arbetskraft
till lägre vinstmarginaler.

 

Men den kanske största motivationsfaktorn är den imponerande utvecklingen av automatiseringstekniken under de senaste åren. Nu är det möjligt att automatisera många fler aspekter av gruv-, konstruktions- och stenbrottsarbete än någonsin tidigare, och till en lägre kostnad.
 

Innovation - automation

Bakom kulisserna

Epirocs breda utbud av innovationer inom automation kommer från en långvarig satsning på att göra bergbrytning säkrare, effektivare och mer produktiv. Idag förändrar digital teknik valmöjligheterna, och automatiseringen blir allt mer datadriven och beroende av uppkopplade maskiner som koordinerar arbetet. På Epiroc har vi ett sätt att optimera våra kunders värdekedja genom automatisering, systemintegration och informationshantering. Vi kallar det för 6th Sense, och det möjliggör smart, säker och smidig drift.

 

I det här sammanhanget är det intressant att ta en snabb titt bakom kulisserna på hur utvecklingen av Epirocs automatisering organiseras. Epirocs forskning och utveckling fokuserar på tre kategorier: maskinautomatisering, processautomatisering och systemintegration.

Maskinautomatisering omfattar hela spektrumet av borraggregatsfunktioner, från automatisk hålnavigering till stånghantering och styrning. SmartROC-serien av borraggregat är ett typiskt exempel – de här maskinerna är fullmatade med automatiserade system som gör operatörens jobb lättare, enklare och säkrare samtidigt som de ökar effektiviteten och produktiviteten till nivåer som tidigare inte kunnat uppnås.

 

SmartROC-serien är utrustad med Epirocs avancerade riggstyrsystem (RCS) som kontinuerligt övervakar belastningen på kompressorn och motorn. Systemet, som också är standard på alla Pit Viper-borraggregat, säkerställer att rätt mängd energi alltid är anpassad till arbetsbelastningen, vilket håller bränsleförbrukningen på ett absolut minimum.

Men det är inte allt. SmartROC-aggregaten är utrustade med stånghanteringssystem, vilket innebär att operatören inte längre behöver utföra tunga lyft. De har även ett hålnavigeringssystem (Hole Navigation System – HNS) som styr riggen till exakt rätt plats på marken och eliminerar behovet av manuell märkning på pallar. Det finns även ett halvautomatiskt positioneringssystem, som säkerställer att rätt borrvinkel uppnås vid inställning, vilket är avgörande för optimal sprängning. Processautomatisering används för automatisering av arbetsflöden och omfattar en rad viktiga verktyg för planering av borråtgärder och insamling av prestandadata. Dessa inkluderar:

• MWD (Measure While Drilling) – Ett övervakningsverktyg som gör det möjligt för borrare att samla in data om relativ berghårdhet • Auto Feed Fold – flyttar mataren till förflyttningsposition med en knapptryckning, vilket minimerar risken för maskinskada • Certiq – En telematiklösning som samlar ihop, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen • ROC Manager/Surface Manager – Office-baserade programvaruverktyg som möjliggör planering och utvärdering av ytborrningsarbete • RRA (Rig Remote Access) – Möjliggör tvåvägskommunikation mellan borraggregatet och RRA-servern via arbetsplatsens trådlösa nätverk. RRA-servern upptäcker när ett borraggregat är anslutet till en åtkomstpunkt och skickar och/eller hämtar data.

 

Epirocs BenchREMOTE-system är ytterligare ett exempel på hur automatiseringsteknik bidrar till att minska skador och dödsfall på arbetsplatsen genom att hålla människor utom fara. Det gör att operatörer kan styra aggregatet på avstånd med exakt samma konsol och utan förseningar i driften.

 

BenchREMOTE utvecklades särskilt för ökad säkerhet i gruvor och stenbrott där pallar kan vara instabila eller benägna att kollapsa vid dåligt väder.

 

Systemintegration säkerställer att alla komponentundersystem är helt kompatibla och integrerade i ett system, och är en viktig faktor för projektplanerare när de förbereder sig för automatisering. Vid gruvdrift används vanligen utrustning från olika leverantörer som skapar öar av automatisering. Genom att gå mot öppna API:er och standardiserade plattformar bidrar Epiroc till att maximera automatiseringsprojektens potential.

 

Oavsett var i världen arbetsplatsen finns kan kunderna dra nytta av mindre stilleståndstid, färre förseningar, högre produktionskapacitet och ökade vinster. Dessutom får de bättre precision i verksamheten, vilket resulterar i högre kvalitet, mindre omarbetning och övergripande kostnadsoptimering.
 

Innovationen visar vägen

Med varje ny serie Epiroc-borraggregat som lanseras på världsmarknaden flyttas gränserna för automatiseringstekniken ytterligare en bra bit framåt. Samtidigt är Epiroc väl medveten om den nyckelroll som många stora kunder har spelat i den här processen. Utan deras erfarenhet, nära samarbete och värdefulla synpunkter skulle utvecklingstakten ha varit långsammare och den nuvarande automatiseringsnivån skulle ha varit svårare att uppnå.

 

Implementering av automatiseringsinnovationer är inte ett enkelt val. I många fall kan det vara en tuff utmaning. Det finns många parametrar att ta hänsyn till, t.ex. behovet av extra utbildning, ett potentiellt motstånd mot förändringar inom organisationen, det starka engagemang som krävs från ledningen och naturligtvis kostnaden.


Automatisering är en resa och Epiroc hjälper kunderna varje steg längs vägen. Så här:

• Förståelse – Data samlas in och analyseras för att identifiera var förbättringar kan göras och hur. Analysen omfattar hela produktionscykeln, från förplanering till borrningsprestanda och optimala serviceintervall.

• Kontroll – Nya tekniker används för att övervaka prestanda, mäta förändringar och nyckeltal och tillhandahålla realtidsvisualisering av verksamheten.

• Optimering – Parametrar kontrolleras och mäts kontinuerligt av Epirocs tekniker och justeras för att maximera borrningsprestanda och ekonomi.

 

Epirocs innovationer har bidragit till att hålla kunderna i framkanten av sina yrkesområden, och förändrar radikalt hur saker och ting görs inom gruvdrift, konstruktion och stenbrytning. Stånghanteringssystemet (RHS), riggstyrsystemet (RCS) och Measure While Drilling (MWD) är bara några exempel på Epirocs intelligenta och uppgraderbara system.

 

Helt automatiserad drift med minimal operatörsinteraktion understöds även av andra processförbättrande tekniker. Certiq, den telematiklösning som nämndes tidigare, samlar inte bara in, jämför och kommunicerar utrustnings- och produktionsdata om enskilda enheter, utan även om hela maskinparker.
 

Möta utmaningarna

I den här snabbt föränderliga världen, där många accepterade metoder och konventionella arbetssätt ifrågasätts, har osäkerheten blivit det nya normala. Mot den bakgrunden är Epiroc övertygad om att stora investeringar i automatisering kommer att lösa många av de utmaningar som kunderna ställs inför.

 

Automatisering är helt enkelt ett mycket kraftfullt verktyg att ha i verktygslådan för bergbrytning, och ju högre automatiseringsgrad, desto bättre blir det för alla intressenter. Det banar väg för smartare produktion och låg total ägandekostnad.

 

Det mildrar bristen på kompetent arbetskraft, gör arbetsplatsen till en säkrare plats för människor, förbättrar effektiviteten och driftskostnaderna avsevärt och ökar produktiviteten. Det är därför automatisering håller på att bli allmänt accepterad som vägen mot en mer lönsam framtid.
 

Internationell 2019 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse