Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Satsa på frisk luft

Med hjälp av Epiroc kunde anläggningsföretaget Dragados implementera ett tunnelventilationssystem vid rekonstruktionen av Bank Station i mitt myllrande London.
Centrala London är ett av de mest trafikerade storstadsområdena i världen och stationen Bank & Monument är ett av dess mest hektiska nav. Stationerna vid Bank och Monument ligger 360 meter från varandra London-distriktet, omgivna av smala, hårt trafikerade gator och ett myller av kontor som befolkas under vardagar. Under rusningstrafik passerar över en halv miljon pendlare genom stationerna och ett stort antal av dem använder tunnelsystemet som förbinder de två. Anläggningsföretaget Dragados tilldelades kontraktet för att bygga nya tunnlar som en del av ett stort rekonstruktionsprojekt, vilket gjorde det möjligt för stationskomplexen att hantera 40 procent fler passagerare. Hela detta komplicerade uppdrag blev en betydande utmaning för Dragados och dess Construction Manager John Comin.
Bank Sation London
Vilka var de största utmaningarna?
”För det första, att arbeta mitt i stadskärnan. Att få in material genom den täta trafiken och att flytta undan vatten- och eltjänster i gatorna gjorde att det tog oss ett år att komma ned till den plats där vi faktiskt kunde börja arbeta med den nya tunneln. Vi var också tvungna att hitta en lösning för att ventilera tunneln – vi skulle annars inte få så mycket gjort där nere.”

På vilket sätt var det ett problem med ventilationen?
”Vi behövde ett utloppssystem för att avlägsna damm och värme från vår personal, men det fanns inte tillräckligt stora områden på markytan för fläkten och rörledningarna i ett traditionellt enkelfläktsystem. Vi var också begränsade av utrymmet i tunneln eftersom det var ett antal flaskhalsar att hantera. Ett enkelfläktsystem skulle helt enkelt inte räcka till i längden.”

Hur löste du det?
”Epiroc föreslog ett system i flera steg med fyra fläktar som vi kunde aktivera en efter en för att gradvis förbättra ventilationen efter behov. Dessa mindre fläktar är relativt kompakta varför vi kunde få in dem på den enda tillgängliga platsen: ett stålfundament vi byggde över King William Street.”

Har lösningen varit fungerat som väntat?
”Fläktarnas effektivitet är fantastisk. De har varit igång hela tiden sedan början av 2017 utan krav på reservdelar och underhåll utöver det grundläggande. Ventilation har kort sagt varit det minsta av våra problem. Men vårt miljöteam har varit mycket oroade över ljudnivån – jag antar att vi inte direkt bidragit till att minska stadens ljudnivå. Och kostnaden för att köra alla fyra fläktarna med full kapacitet har varit ganska hög. Men vi har strypt dem till 70 procent av deras fulla kapacitet och det har i hög grad hjälpt oss med båda problemen.”

Internationell Underjordiskt bergsschakt 2019 Kundberättelse Serpent-fläktsystem