Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Click to track performance

Klicka för att spåra prestanda

9 januari 2020

Al Fajar gör arbeten i avlägsna områden och behövde ett sätt att noggrant kunna följa upp arbetet för att spara tid och öka produktionen. Tack vare My Epiroc – en ny lösning från Epiroc, kan de göra just det. Företaget var själva med i utvecklingen av plattformen.

Al Fajar Holding är ett välkänt borrnings- och sprängningsföretag med mer än 600 anställda och kontor i Oman och Förenade Arabemiraten. Givet att deras anställda har olika bakgrunder och ofta jobbar långt bort på avlägsna platser så ville de ha ett sätt att enkelt få överblick över sin maskinpark. Lösningen fann man i en ny programvara som förbättrar kommunikationen och ökar produktiviteten.

 

Samtidigt genomförde Epiroc en studie som samlade in kundbehov för att utveckla en ny tjänst med namnet My Epiroc. Lösningen som är tänkt att hjälpa kunderna att öka sin maskinparkseffektivitet, kan användas var som helst – på resande fot, på ett kontor eller i en borrningsrigg. Genom att samla in alla data på en plats hjälper den tekniker och operatörer att planera sina jobb, rapportera haverier, planera och beställa reservdelar. Epiroc utvecklade My Epiroc tillsammans med några nyckelkunder och erbjöd Al-Fajar att delta i pilotprojektet. Mining & Construction träffade Saša Jović från Al Fajar och Sergey Ivanov från Epiroc för att få reda på mer om samarbetet.

 

Hur blev Al Fajar en del av utvecklingen av My Epiroc?

Sergey Ivanov: Vi har ett nära samarbete med Al Fajar-gruppen, och vi tänkte att vi tillsammans kunde komma med lösningar för att spåra haverier. Vi kontaktade dem och de var intresserade. Saša Jović: Ja, att kunna utveckla programmet tillsammans med Epiroc och några av deras andra kunder var en mycket spännande möjlighet. Vi kände att My Epiroc kunde hjälpa oss att hantera maskinhaverier och fel. Genom att spåra dem kan vi förbättra analysen av våra operatörer och maskiner.

Click to track performance 2
"Under pilotprojektet började verkstadschefer, operatörer och andra använda My Epiroc för att upptäcka eventuella hinder", säger Saša Jovic, General Manager på Technical Drilling & Blasting Co. LLC

Vilka var de största utmaningarna under pilotprojektet och hur tacklade ni dem?

SJ: Det finns alltid en utmaning i att förmedla operatörernas behov till utvecklarna. I vårt fall känner Epiroc redan till våra maskiner. Vår roll var att lägga till den mänskliga vinkeln, så vi hjälpte till att utveckla funktioner som hanterar spårning och rapportering av mänskligt beteende och hjälper till att minska pappersarbetet.

 

SI: En av utmaningarna har varit Al Fajars internationella profil. Hur man engagerar människor från olika kulturer och språk, och får dem att använda ett program som ursprungligen skapats för engelska. För att lösa det gör vi gränssnittet mer användarvänligt och mindre beroende av kunskaper i engelska.

 

SJ: Under pilotprojektet började verkstadschefer, operatörer och andra använda My Epiroc för att upptäcka eventuella hinder, och plattformen utvecklades kontinuerligt.

 

Vilka är de största fördelarna med My Epiroc för Al Fajar?

SJ: Alla data hjälper oss att öka produktiviteten eftersom det inte bara handlar om att rapportera haverier utan även om förebyggande underhåll. Med hjälp av programmet finns realtidsdata nära till hands, och genom att samla dem på ett ställe fungerar det dagliga arbetet mycket smidigare. Säkerheten kommer definitivt att förbättras eftersom maskinerna underhålls bättre och produktiviteten ökar också. En korrekt haverianalys visar även vilken typ av reservdelar som krävs, så att pengar inte slösas bort på onödiga delar.

 

SI: Programmet gör det möjligt för operatörer på avlägsna platser att rapportera problem omedelbart och få det stöd de behöver så snart som möjligt.

Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Internationell 2019 Kundberättelse