Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

På Mendiger Basalt används tung utrustning – Epiroc HB 7000 och HB 10000 är dem med överlägsen prestanda

September 2019 - Det tyska företaget Mendiger Basalt har varit en respekterad partner i branschen i många år för sin högkvalitativa produktion av natursten, grus och flis. Kraven på utrustningen är därför högt ställda i de både stora och känsliga produktionsprocesserna. Men allt sedan den första första Epiroc HB 7000 introducerades för sju år sedan, har lojaliteten för Epirocs säkra hydraulhammare bara ökat i takt med företagets samlade erfarenheter.

Mendiger Basalt drives heavy machinery - Epiroc HB 7000 and  HB 10000 are the undisputed top performers
Epiroc – stark partner, högt värderad kvalitet, nöjda kunder

Den första HB 7000 användes redan 2012 i stenbrottet i Eifel. Nu är sex Epiroc-hydraulhammare en integrerad del av maskinparken – inklusive den första HB 10000, världens största serieproducerade hydraulhammare.
Nu används även en ny HB 7000 på Mendiger Basalt – som ersättning för den första hammare som togs i bruk. Den nya hammaren levererades av A.B.T. Abbruchtechnik GmbH, en av Epirocs distributionspartners, vilka hunnit samla på sig många års erfarenhet och djupgående kunskaper.
Tillsammans bildar företagen ett starkt nätverk med tätt samarbete: Den helt nya HB 7000 från Epiroc har fått fullt förtroende från Mendiger Basalts ledning, mycket tack vare de förbättrade smörj- och IPS-systemen. A.B.T. ger tekniska råd och aktiv support för att hammaren höga prestanda ska utnyttjas med maximal tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
Mendiger Basalt drives heavy machinery - Epiroc HB 7000 and  HB 10000 are the undisputed top performers
Banbrytande demoleringsverktyg ersätter konventionell sprängning

Mendiger Basalt har länge utforskat alternativa metoder för stenbrytning eftersom användningen av sprängämnen ibland blir komplicerad på grund av att vissa områden är mycket vibrationskänsliga. Därför använder företaget även hydraulhammare för direktutvinning tillsammans med alternativa sprängämnen och en rad olika mekaniska demoleringsutrustningar. Den här metoden används för att utvinna basaltlava, basalt och tuff i företagets fem brott. I det intilliggande sågverket producerar 50 anställda ballast och makadam samt sågade varor av hög kvalitet. 0-2, 2-5, 5-8, 8-11 och för vägbygge 0-32 och 0-45.
Demoleringen av basalt – som är en extremt hård vulkanisk sten – kräver höga prestanda, robust konstruktion och absolut tillförlitlighet vilket alla är fördelarna med HB 7000. Dessutom talar dess låga underhållskrav och låga vibrationsnivåer för sig själva.
Efter många år av explosionsfri brytning av hård sten har den ansvariga befattningshavaren på Mendig kunnat fastställa att de totala kostnaderna för att använda en Epiroc-hydraulhammare inte är signifikant högre än dem för konventionella sprängningsprocesser. VD Rainer Krings lovordade fördelen att materialet kan bearbetas i en enda operation på ett sätt som är kompatibelt med det pågående arbetet. "Dessutom förlorar vi inte någon tid på grund av de säkerhetsåtgärder och avspärrade zoner som krävs vid arbete med sprängämnen."
Mendiger Basalt drives heavy machinery - Epiroc HB 7000 and  HB 10000 are the undisputed top performers
Oavsett HB 7000 eller HB 10000 – kvalitet och prestanda i toppklass

"Jag är mycket imponerad", var Rainer Krings summering efter leveransen av den nya hydraulhammaren. "De senaste innovationerna på HB 7000 är imponerande i sig: Det dubbla smörjningssystemet och IPS-systemet förbättrar enheten ytterligare."
Även den tidigare modellen var utan tvekan en av de bästa på Mendiger Basalt. Men Epiroc överraskar också sina befintliga kunder om och om igen med framtidsorienterade optimeringar och moderna funktioner. "Vi har för närvarande sex Epiroc-redskap: HB 10000, HB 7000 och HB 2000 som vi har använt två gånger samt en MB 1650 och en äldre modell. I det här avseendet förlitar vi oss helt på varumärket Epiroc," förklarar Rainer Krings.
Sedan januari 2016 har Mendiger Basalt även använt världens största hydraulhammare, HB 10000, i grusutvinning – och tack vare dess höga effektivitet och prestanda har den blivit ett mycket värdefullt alternativ till sprängning. För de flesta uppgifter räcker kraften hos HB 7000, enligt Krings, "men vi upptäckte att det alltid finns områden som är extra hårda och kompakta och som är mer krävande att spräcka. Här imponerar HB 10000 verkligen med dess cirka 30 % högre slagkraft, vilken har gjort det möjligt för oss att även kommersiellt utveckla svårare utvinningsområden."
Vanligen används de två största hydraulhammarna parallellt och tillsammans levererar de en produktionstid på cirka 2 000 drifttimmar per år – med lågt underhåll, effektivt och tillförlitligt. 

Internationell Hydraultillbehör 2019 Kundberättelse HB-hydraulhammare Primär bergbrytning