Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Uppfyller alla önskemål

Att testa en ny prototyp för en ortdrivningsrigg i en riktig gruvmiljö är en stor utmaning – och en nästa lika stor risk – för både Epiroc och OroValle Minerals. Testningen påbörjades för drygt ett år sedan och båda parterna är överens om att det har varit en intressant erfarenhet och definitivt ett partnerskap som bör utnyttjas oftare. Men har det varit värt det? Vi rapporterar från testplatsen.
Precis som alla andra företag handlar gruvdrift om siffror. OroValle Minerals guld- och kopparverksamhet i norra Spanien är inget undantag. Företagets nuvarande strategi och fokus är att förbättra produktiviteten och mineralinnehållet – ingen liten bedrift med tanke på utmaningarna, däribland geologiska förhållanden där stenens geotekniska kvalitet skiljer på bara några meters avstånd och faktumet att gruvan redan har använts i många år.

Externa faktorer som mineralpriser är just nu fördelaktiga. Guld och kopparpriserna ligger båda högt, med guld som har ökat 6,5 % och koppar med 15 % jämfört med föregående år. Däremot har varken OroValle Minerals eller andra gruvföretag råd att nöja sig med det eller distraheras av testningen av en ny maskin, även om det är en robustare och smartare rigg.
Orovalle customer story, Boomer S2
”En av de saker jag var mest orolig för var om vi skulle kunna få maskinen att prestera optimalt. Vi undrade också om våra operatörer hade den utbildning som krävs för en maskin som den här”, säger Jose Luis Conde, för närvarande vd för kontinuerlig förbättring och kvalitet, tidigare produktionschef på OroValle när testet låg i startgroparna 2016 och när maskinen slutligen anlände i april 2017.

Han fortsätter: ”Vi var tvungna att se till att maskinen passade vår gruva och att den skulle förbättra viktiga delar som produktivitet och säkerhet. Operatörerna behövde utbildas och lära sig nya arbetsmetoder och testmaskinen behövde bli en del av vår vanliga maskinpark och fungera i den utmanande miljön. Allt detta tar tid.”

Epiroc behövde leverera på löftet om bättre prestanda med nya Boomer S2, som är ett av företagets minsta gruv- och tunneldrivningsaggregat. Det skulle sättas på prov vid OroValle genom att användas i både utvecklingsborrning och takbultning. En svår uppgift för alla borraggregat.

Ett projekt som detta kräver utan tvekan mycket tid och planering. Alejandro Barrera, en borrare med många års erfarenhet i branschen, blev utvald av OroValle för att utbildas av Epiroc i det nya borraggregatet. När han var fullt utbildad var tanken att han skulle utbilda andra operatörer från OroValle med stöd från Epiroc. ”Vi valde att utbilda de fem operatörer som vi ansåg hade den bästa profilen för att hantera maskinen”. Barrera förklarar att gruvan har tre 7-timmarsskift per dag med fem arbetslag på varje skift: ”Tanken var att det alltid skulle finnas minst en operatör som kunde hantera S2-riggen under varje skift.”
Hur upplevde han då utbildningen? ”Det var väldigt intressant. Det gick lättare för de yngre operatörerna. Jag tror det beror på att de inte ännu hade arbetat flera år med andra maskiner och därför inte hade fått vanor som var tvungna att ändras. De yngre hade lättare att ta till sig automationssystemet”, säger han och syftar på RCS (Rig Control System), en av de viktigaste funktionerna hos Boomer S2.

Internationell Underjordiskt bergsschakt Boomer S2 2019 Kundberättelse