Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett kall om att arbeta med vatten – TH10LM i Nicaragua

7 februari 2022

HydroLOGICA arbetar för att föra vatten till samhällen där det råder vattenbrist.
TH10LM drilling water wells in Nicaragua

Brandon Stone arbetade som missionär 2010 när han upplevde att han fick ett kall. På Haiti orsakade bristen på rent dricksvatten ett allvarligt kolerautbrott, och inom kort var han igång med att driva en klinik. 

”Jag såg många dö för att de inte hade rent vatten”, berättar Brandon. Efter missionerandet arbetade han med i Living Water International, en ideell organisation som arbetar med renvattenprojekt. Han arbetade som borrare för att så småningom gå vidare till organisationsledningen, vilket tog honom till Nicaragua.

 

2014 träffade Brian Stone Michael Montgomery, som hade erfarenhet inom olje- och gasindustrin och ville förändra brunnsindustrin genom ledarskap och tekniska framsteg. Brian och Michael bildade HydroLOGICA, som har sin bas i Nicaragua. ”Vi vill dela med oss av vår kunskap och expertis i syfte att tackla den globala vattenkrisen.”

 

De gör detta delvis med en Epiroc TH10LM-borrigg vid sin sida.

 

”Vi frågade oss hur Nicaragua ser ut geologiskt och hur den mest lämpliga borriggen skulle se ut. Baserat på min erfarenhet”, säger Brian Stone, ”ville jag ha en rigg som kunde ta sig till svåra platser. Vi ville ha en enkel rigg. Missuppfatta mig inte – jag älskar elektronik, men elektronik mitt ute i ingenstans? Det är ingen bra kombo.”

 

”Med minimal ansträngning, utan elektronik och utan rädsla för att något ska gå sönder borrar jag i lera de första tre meterna, byter slangar, startar kompressorn och fortsätter sedan med luft. Det uppskattas inom borrningsbranschen.

"Alla gillar visserligen avancerad elektronik – men slitstyrka och enkelt underhåll är något vi älskar.”"

Brandon Stone ,VD och medgrundare, HydroLOGICA
TH10LM drilling water wells in Nicaragua

Om det behövs kan Brian Stone köpa in lokalt tillgängliga delar till TH10 LM. Riggen har visat sig vara en riktig arbetshäst som företaget kan lita på. ”Jag kollar temperaturen på den, och den är alltid under kontroll, till och med här”, säger Brian. Brunnarna som borras är i genomsnitt 88 meter djupa, men företaget har borrat ända ned till till 213 meters djup och håldiametrar på 2–3 meter.

 

”Det finns så lite data om Nicaraguas geologi att vi regelbundet utför geofysiska och biosfäriska undersökningar. På så sätt har vi kunnat hitta platser för brunnar med högre produktion”, berättar Brian. 

 

För andra borrföretag tar det vanligtvis en vecka till en månad att färdigställa en brunn, men inte för HydroLOGICA. ”Vi dyker upp på platsen. På en halv dag hinner vi förbereda för nästa dag då vi borrar genom jordytan och monterar en hammare. Dagen efter är det bara att tuta och köra. På tre dagar har vi färdigställt en brunn”, säger Brian. ”Folk frågar: 'Kör ni igång nu?'. Då svarar vi: 'Vi är redan klara'.”

 

Rent vatten är en förutsättning för utveckling, utbildning och ökade inkomster. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) saknar 844 miljoner människor världen över tillgång till dricksvatten. Varje dag dör fler än 800 barn under fem års ålder av diarré på grund av dålig vattenkvalitet och hygienbrister.

"När vi borrar en brunn åt en gård påverkar det inte bara gårdens produktion. Det genererar också arbetstillfällen och ökar välståndet i de omkringliggande samhällena – det vill säga ekonomisk utveckling."

Brandon Stone ,VD och medgrundare, HydroLOGICA
TH10LM drilling water wells in Nicaragua

Något så grundläggande som rent vatten blir speciellt när det är nytt för ett samhälle. Ett exempel på det kan man hitta i Las Palomas. I en studie som genomfördes där 2019 av OneWorld Health: Nicaragua mättes effektiviteten hos en ny brunn som borrats av HydroLOGICA. Man tog prover på invånarnas avföring och urin före och efter att brunnen fanns på plats. Förekomsten av parasitcystor minskade med 76,6 procent hos studiepopulationen. Man fann också att bakteriefloran förbättrades med 100 procent.

 

”De flesta brunnar i området ger runt 23 liter i minuten eller har torkat ut helt”, berättar Brian Stone. ”När man använder en borr som TH10LM och rätt teknik kan man borra en brunn som ger 227 liter per minut, vilket räcker för att folk ska kunna dricka, bada och duscha. Det är det som är målet: en värdig tillvaro.”

 

Även om arbetstempot har gått ned under coronapandemin har Brian Stone flera återkommande kunder som känner till och litar på hans arbete. ”Jag är säker på att det blir fler avtal längre fram. I dag är det viktigare än någonsin att se till att samhällen ute på landsbygden har tillgång till rent vatten.”

Brian Stone berättar att 30 procent av landsbygdssamhällena i Nicaragua inte har tillgång till vatten av bra kvalitet. Det är 800 000 personer. Han ser fram emot att jobba vidare med sin mission – att göra rent vatten tillgängligt för alla.

 

 

Internationell Borriggar Epiroc Drilling Solutions Kundberättelse Vattenbrunn