Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En perfekt partner för Taihang

– Den första PowerROC D45 är lönsam för byggföretaget Jincheng

Den kinesiska staden Jincheng, i Jincheng Basin, sydost om provinsen Shanxi, utvecklas snabbt, med fokus på högkvalitativ och effektiv konstruktion. En stor del av arbetet utförs av det lokala byggföretaget Jincheng Taihang Explosive Co., Ltd. – kallat Taihang.

Företaget fick nyligen levererat en PowerROC D45-borrvagn från Epiroc. Borrvagnen  gör stor skillnad och har blivit en viktig pusselbit i företagets framgång genom att den bidrar till snabb, urban konstruktion samt stabilitet och tillväxt.  

PowerROC D45 upgrade in China

PowerROC D45 i arbete en varm och dammig dag i Kina.

Uppgradering till helhydraulik

Taihang grundades 2009, och hörde tidigare till Jincheng Chemical fiber Company. Idag har företaget cirka 50 anställda och en årlig försäljning nära 3 miljoner USD.

Taihang är dessutom ett sprängföretag som fokuserar på vägbyggen både i och utanför staden Jincheng. I flera år har företaget använt halvhydrauliska borraggregat med stor framgång, men år 2019 beslutade man sig för att byta ut dessa mot helhydrauliska versioner. Målet var att öka produktiviteten och säkerheten, men också att uppfylla Kinas nationella miljöskyddspolicy.

 

Förstavalet var PowerROC D45. Den här borrvagnen har sedan dess varit den främsta arbetshästen i ett projekt med en järnvägsstation för snabbtåg i staden Jincheng. Arbetet innefattar borttagning av en miljon kubikmeter berg. Arbetet slutfördes i slutet av 2019.

Lanserades i Kina 2015

Sales engineer and Equipment Manager

Jiao Zhiqiang, Equipment Manager på Taihang och Li Xinyao, Sales Engineer på Epiroc CC China

PowerROC D45 är en hydraulisk ovanjordsborrvagn för sänkhammarborrning (DTH) som lanserades i Kina 2015. Den är främst konstruerat för stenbrott och gruvdrift.

PowerROC D45 är känt för att vara enkelt att använda och underhålla, ha hög tillförlitlighet och robusta prestanda. Bland de många fördelarna med PowerROC D45 uppskattar borrarna särskilt stånghanteringssystemet (RHS), den nya hytten och den låga bränsleförbrukningen.

Stånghanteringssystemet minskar kraftigt gängnings- och urgängningsfrekvensen för fyrametersstängerna. Ett håldjup på 12 m kan slutföras genom att endast två stänger läggs till. Stånghanteringssystemet minskar drastiskt operatörens fysiska ansträngning jämfört med manuell stånghantering.

Den nya luftkonditionerade hytten är både FOPS- och ROPS-certifierad och ger bättre säkerhet och skydd för operatören samt förbättrad sikt över borrningsplatsen. En välkonstruerad hytt ökar operatörernas tillfredsställelse och produktiviteten. 

Säkerhet och kvalitet

PowerROC D45 visade att det kunde uppfylla Taihangs krav på säkerhet, prestanda och hög tillgänglighet vid övergången från halvhydrauliska till hydrauliska borraggregat.

Företagets Equipment Manager, Jiao Zhiqiang, anser att säkerhet och kvalitet är två nyckelfaktorer som bidrar till tillförlitlig och konsekvent drift.

"Eftersom vi nu är mer uppmärksamma på produktkvalitet och produktivitet valde vi Epiroc när vi bestämde oss för att börja använda hydrauliska borrvagnar. PowerROC D45 ger oss bättre prestanda och säkrare arbetsmiljö för operatören. En annan viktig fördel är att vi tidigare behövde två operatörer för stånghantering – nu behöver vi bara en. "

Jiao Zhiqiang ,Equipment Manager på Taihang
PowerROC D45:s lyckade prestationer och prestanda hittills har gjort att Taihang funderar på Epiroc-utrustning för framtida uppgraderingar av sin maskinpark.

Gruv- och bergbrytning PowerROC 2020 Kina Internationell PowerROC D45 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse