Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett kraftfullt serviceteam i Filippinerna

26 maj 2020

En stor stenbrottssoperatör i Filippinerna har upptäckt fördelarna med PowerROC T35 under tuffa förhållanden.  

Rapid City Realty och Development Corporation är en framåtsträvande stenbrottsoperatör i Filippinerna med verksamhet i fyra stenbrott i östra Rizal.
En maskinpark med fyra PowerROC T35-riggar arbetar för att nå en produktion på 162 000 ton sprängt berg per månad. De mycket uppspruckna markförhållandena och slipande material som basalt, puzzolan och kiseldioxid gör arbetet till en utmaning för både operatörer och utrustning.

Riggarna, som är utrustade med COP 1840-bergborrmaskiner och T45-stål, borrar cirka fem timmar per dag. 

 

 

PowerROC T35 working at site

De är placerade på åtta meter höga pallar och borrar 76 mm hål med en vinkel på fem grader. Borrmönstret är två meter gånger två meter (försättning och hålavstånd) och håldjupet är nio meter, inklusive ungefär en meter underborrning.

Trots de tuffa förhållandena är raka hål standard med få avvikelser och varje rigg har kapacitet att borra cirka 810 meter per skift. Borrkronorna levereras också av Epiroc och har en genomsnittlig livslängd på 1 750 meter.  

Servicefaktorn

PowerROC T35 är robust och arbetar effektivt och säkert. Tillgängligheten för service och underhåll var också en viktig faktor vid valet av utrustning på den avlägsna platsen.

Edson Lee, Coordinator på Rapid, säger: ”Tidigare använde operatörerna hyttfria borraggregat, vilket gjorde deras jobb svårt eftersom de exponerades för direkt värme och damm.”

"Den första fördelen som operatörerna upptäckte med PowerROC T35 var de luftkonditionerade hytterna. Sedan kom serviceavtalet."

Edson Lee ,Coordinator på Rapid

Lee bekräftar att företagets serviceavtal med Epiroc är ”mycket användbart för verksamheten”.

 

Ett supportteam som består av två tekniker, en fältservicetekniker och en serviceingenjör, är permanent stationerade i området och ser till att utrustningen presterar enligt förväntningar.

Teamet besöker varje rigg sex gånger i veckan. De övervakar proaktivt riggarnas status enligt en kontrollchecklista varje dag under normal drift.

De utför även planerat underhåll och reparationer vid behov. Månadsrapporter sammanställs för att informera ägaren om riggens skick.

Service on PowerROC T35

Enkelt underhåll

PowerROC T35 har stora fördelar när det gäller att utföra underhållsarbete. Riggen har till exempel minimalt antal elektriska komponenter och alla komponenter är lättåtkomliga bakom sidopaneler för enkel felsökning.


Den lokala miljön är en utmaning för serviceteknikerna när de färdas från plats till plats i terräng och branta sluttningar. De måste ibland gå till fots för att komma åt riggarna under regnperioden. Damm var tidigare ett vanligt problem på anläggningarna, särskilt på sommaren. Detta berodde till stor del på dammuppsamlarnas dåliga prestanda på de gamla riggarna, vilket gjorde det svårt att använda och underhålla utrustningen. Idag är problemet löst tack vare den effektiva dammuppsamlaren på PowerROC T35.

Utbildning på plats

En annan fördel med servicearrangemanget är att Epiroc erbjuder ett utbildningsprogram för operatörer var sjätte månad. Syftet är att förbättra den allmänna prestandan och fokus ligger på underhåll och riggarnas drifteffektivitet. Det har hjälpt Rapid att optimera både riggutnyttjandet och produktiviteten.   

2020 PowerROC T35 Internationell Gruvindustri Filippinerna Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse Asien