Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Automatiseringspionjärer

7 februari 2022

Verksamheten vid Minera Los Pelambres i chilenska Anderna har tagit klivet in i den automatiserade framtiden, vilket har resulterat i en avsevärd ökning av såväl säkerheten som produktionen.
Utmaningen

I Anderna, nordost om Santiago de Chile, 3 100 meters höjd och bara ett stenkast från gränsen mot Argentina, ligger dagbrottet Minera Los Pelambres (MLP).  Anläggningen, som drivs av  den chilenska gruvkoncernen AMSA, har enorma fyndigheter av koppar och molybden. Verksamheten är redan i dag mycket framgångsrik, men AMSA-koncernen strävar ändå efter ytterligare förbättring.

 

”Ägarna och vd:n Mauricio Larraín insåg  snabbt att ny teknik skapar värde. De viktigaste drivkrafterna är att öka säkerheten och produktiviteten, och de har hämtat mycket inspiration från automatiseringsprojekt i Australien. Automatisering verkade helt enkelt vara det bästa sättet att nå de önskade resultaten”, säger Rodrigo Izzo, Business Line Manager för Epiroc Chiles ovanjordsverksamhet, och tillägger: ”Jag har en känsla av att de även gillade idén om banbrytande automatiseringsteknik för gruvdrift i Chile.”

 

Epiroc har i över tio år haft ett underhållsavtal för utrustning med MLP, och var därför det naturliga valet av partner för ett samarbete kring automatisering.

Lösningen

Man bestämde sig för att testa konceptet genom att bygga om två Pit Viper 351-dieselborrar så att de blev fullständigt autonoma. Epiroc planerade, utvecklade och förberedde de uppgraderingar av teknisk maskin- och programvara som behövdes i enlighet med en fyrstegsplan för automatiseringskonvertering.

 

De första mötena med ledningen för gruvanläggningen och D&B-teamet som leddes av Fabián Ortega, Jimmy Madrid och Edgardo Pabst, ägde rum i  slutet av 2018. MLP lade beställningen i mitten av 2019, och vi fortsatte med att involvera alla intressenter, från ledningen till teknik- och IT-medarbetare. Det var viktigt att  alla i företaget var delaktiga i projektet”, berättar Rodrigo Izzo.

 

Gruvans trådlösa nätverk uppgraderades och hårdvara för kontrollcenter installerades. De två Pit Viper-riggarna togs ur produktion för att uppgraderas – den ena i oktober 2019 och den andra i januari 2020. 

 

”Varje rigg tog fyra veckor att bygga om, varefter de  togs i drift och sattes i produktion på nytt. Pedro Debia och Heath Young, Senior Engineers på Epiroc Chile respektive Epiroc USA, såg till att allt fungerade som det skulle innan den första autonoma riggen kunde börja arbete i december 2019, då de första autonoma borrhålen färdigställdes”, säger Rodrigo Izzo.

 

Systemet innefattar ett program för maskinparkshantering, Surface Manager. Det är ett system för realtidsövervakning av driftdata. I riggens styrsystem (RCS) integreras automatisk nivåutjämning och automatisk borrning med en mycket precis GPS. Arbetsuppgifterna handlar om processtyrning snarare än manuellt arbete och operatörerna har fortbildats utifrån detta.

Resultat

Redan innan vi hade hunnit samla in och presentera siffrorna kunde företaget se omedelbara resultat. ”MLP hade satt upp ett mål om att öka det autonoma maskinutnyttjandet till  55 procent i mars – vi nådde det i februari”, säger Rodrigo Izzo.

 

Säkerheten har förbättrats avsevärt tack vare fjärrstyrning utanför gruvan. Operatörerna arbetar nu i kontorsmiljö, vilket innebär bättre ergonomi och att riskfaktorer som damm, kisel, vibrationer och buller elimineras. Dessutom har siffrorna gällande produktivitet och precision ökat: borrningshastigheten har ökat med 10  procent, brunnarnas djupnoggrannhet har ökat till över 96 procent, och även maskinutnyttjandet har ökat tack vare att det krävs färre skiftbyten, evakueringar inför sprängning och förflyttningar av operatörer under arbetsdagarna. En extra bonus är dessutom mindre slitage på borrstålen, vilket resulterar i lägre underhållskostnader och längre livslängd.

 

Under 2021 byggdes tre elektriska Pit Viper-riggar om för enkelradig, halvautonom drift.

 

 

Släpp fram kraften


Internationell Automatisering Epiroc Drilling Solutions Kundberättelse Rotationsriggar för spränghålsborrning