Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

18 mars 2021

Med mångfald som mål

Att förbättra företagets mångfald och inkludering handlar inte bara om etik – det är även till fördel för affären Epirocs underjords-division har lagt ribban högt: minst en fjärdedel av medarbetarna ska vara kvinnor  i slutet av 2021.
Customer story diversity_Carin

Det är knappast förvånande att  vare sig tillverkningsindustrin eller  gruv- och byggbranschen  historiskt sett inte har varit  några föregångare inom  jämställdhet. Men detta håller  långsamt på att förändras. Eller kanske  blixtsnabbt, med tanke på vad som  händer vid Epirocs underjords-division.

 

2019 var ungefär 15 procent  av medarbetarna på Epiroc  underjords-divisionen kvinnor. Andelen  var högre vid vissa avdelningar,  t.ex. Finans och HR.  Inom andra områden betydligt lägre – till  exempel var bara åtta procent  av industriarbetarna  kvinnor. Målet är dock  att divisionen ska ha minst  25 procent kvinnliga  medarbetare i slutet av 2021. För  Epiroc-koncernen som helhet är  målet att fördubbla antalet kvinnor med  operativa befattningar fram till 2030.

Sami Niiranen, President för Epirocs underjords-division

– Vi arbetar strategiskt med att  förbättra mångfalden i allmänhet och  könsfördelningen i synnerhet. Vi anser  att detta har flera positiva och mätbara  effekter när det gäller till exempel  produktivitet, effektivitet, beslutsfattande  och samarbete. Forskning inom  området pekar otvetydigt på att så är fallet,  säger Sami Niiranen, underjords-divisionens  chef, och fortsätter:

 

– Fokuseringen på mångfald måste vara  en självklar del av hela företaget och  allt vi gör, hela vägen från ledningsgrupp till vårt  varumärke som arbetsgivare. För att dessutom kunna attrahera fler  personer när vi rekryterar måste vi också bli bättre  på att åskådliggöra vad vi gör. Mångfalden blir allt viktigare  även för våra kunder. Vi  måste se till att våra lösningar  blir könsneutrala.

Carin Bergendorff, Vice President of Operations vid underjords-divisionen, är mycket nöjd med  målsättningen och är en av drivkrafterna  bakom den förbättrade mångfalden:

 

– Utmaningarna är olika beroende på var i världen  vi befinner oss, men vi arbetar för bättre mångfald och  inkludering överallt. Detta kommer att leda fram till  bättre beslut och ökad produktivitet. Vi har haft målet att nå  25 procent kvinnor i flera år redan, men vi har  inte sett någon verklig förbättring.  Vi måste börja tänka i andra banor.

 

Enligt Carin Bergendorff håller flera strategier  på att verkställas. En metod är att  förbättra företagets varumärke som arbetsgivare  så att det blir mer tilltalande för kvinnor, en  annan är att hitta kvinnliga förebilder som kan  inspirera både nuvarande och framtida medarbetare. Vi har ett aktivt mångfaldsnätverk  där personer som Helena Hedblom (nyligen  utnämnd till VD och koncernchef för Epiroc) har talat om karriär, framgångar och utmaningar. FemTech-nätverket och det kvinnliga mentorsprogrammet  är andra kanaler som Epiroc kan använda  för att inspirera och utbilda, men också för att få kontakt med  tänkbara nya medarbetare.

Customer story_Carin Bergendorff

Carin Bergendorff, Vice President Operations på Epirocs underjords-division

– Rekrytering är en viktig etapp på vägen till framgång. Givetvis  är och förblir kompetens det allra viktigaste  vid rekrytering. Men vi måste definiera och möjligen  förändra vår syn på vilka kompetenser som  faktiskt är önskvärda, säger Carin Bergendorff.

 

De kvaliteter som betraktas som önskvärda av  dagens Epiroc och inom den närmaste framtiden  är bland annat förmågan till anpassning och  smidighet, ett öppet sinnelag, hållbart tankesätt och erfarenhet av att arbeta i en digital miljö.  Våra rekryteringsinsatser – och annonser – bör återspegla  detta.

– Vi måste vara öppna för andra åsikter och synsätt  än de som annars är dominerande i en traditionell bransch som  vår, och vi måste värdesätta dem. Det är viktigt att vi utmanar oss  själva att tänka utanför ramarna.

Carin Bergendorff medger villigt att även hon  behöver ifrågasätta sig själv  emellanåt. Hon uppskattar när någon säger till så att  hon tvingas fundera över sina beslut och  resonemang.

 

– Jag kan ge dig ett exempel: vi har satsat på att  alltid ta fram minst en kvinnlig  slutkandidat till varenda befattning som vi fyllt genom rekrytering.  Om vi inte hittar någon, och ärligt sagt har jag  emellanåt misslyckats med detta, då måste vi  göra det där lilla extra och söka på annat håll än där vi  vanligen söker vid en rekrytering. Det yttersta målet är att vi inte  ens ska behöva fundera över frågor som dessa,  utan att allting kommer på plats helt naturligt, säger Carin Bergendorff.

Underjordiskt bergsschakt Internationell Kundberättelse 2020