Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Det handlar om transparens och att ge människor möjligheter

I gruvor utan bra kommunikationsinfrastruktur och utan metoder för spårning av tillgångar är produktiviteten vanligtvis ganska låg och svår att öka på grund av stor brist på information och transparens under ett skift. Här kan man säga att situationsmedvetenheten i bästa fall är begränsad till en dålig och brusig radiokanal.

Ett stort steg framåt är att ta itu med dessa frågor och driftsätta en modern och standardiserad kommunikationsinfrastruktur. Plötsligt kan man få situationsmedvetenhet i ett gruvkontrollcenter varifrån skiftet kan övervakas, och tidstjuvar kan undvikas.

 

Även i gruvor som anses ligga i framkant inom tekniken med bra infrastruktur för kommunikation och positionering är informationen fortfarande inte tillgänglig för alla. En gruvarbetare vet vanligtvis inte var kollegorna befinner sig, inte heller var maskiner, utrustning eller fordon befinner sig. I bästa fall kan man ringa kontrollrummet och be om information – om de har tid.

 

I kontrollrummet för en gruva av medelstorlek, kanske med fler än 100 gruvarbetare under ett skift, skulle operatörerna i kontrollrummet inte ha tid med annat än att svara på enkla frågor om alla gruvarbetare hade telefoner. Logiken är tydlig:

  • Liten spridning eller användning av information -> liten eller ingen kommunikation som leder till bortkastad tid eftersom människor inte kommunicerar.
  • Ett bra kommunikationsnätverk och bra spridning av gruvtelefoner -> högre grad av kommunikation med det kontrollrum där informationen finns. Detta kan i hög grad minska den tid som slösas bort, men nackdelen är att detta kan leda till en mycket stressande situation i kontrollrummet och kanske mindre fokus på viktiga uppgifter.

Som tur är kan alla dessa problem nu enkelt lösas med hjälp av två nya revolutionerande produkter från Mobilaris. Dessa produkter gör att utmärkt situationsmedvetenhet inte längre är ett privilegium för personalen i gruvans kontrollcenter, utan istället ett verktyg för alla i gruvan.

Mobilaris onboard

Här kommer Mobilaris Onboard™ och Mobilaris Pocket Mine™ in i bilden. Med dessa nya produkter vet alla gruvarbetare vad som pågår i gruvan. Oavsett om man vill veta beräknad ankomsttid för en viss gruvtruck, var ett borraggregat är, var underhållspersonalen befinner sig eller var en vattenpump finns, har man nu all information nära till hands.

 

Mobilaris Onboard™ och Mobilaris Pocket Mine™ körs på vanliga surfplattor eller smarttelefoner och får realtidsinformation om personal, utrustning och fordon från den centraliserade Mobilaris Mining Intelligence™-lösningen. All tillgångsinformation, inklusive gruvkartor, visas i 3D och sparas kontinuerligt lokalt på surfplattorna så att man kan använda den även när man inte har nätverkstäckning.

Undersökningar har visat att en stor del av den bortslösade tid som minskar produktiviteten vid gruvbrytning kan undvikas om personalen helt enkelt har den information som krävs till hands. Med Mobilaris Onboard™ och Mobilaris Pocket Mine™ har de nu de verktyg som behövs för att lösa enkla uppgifter. Transparens är inte längre en lyx för ett fåtal utvalda.

 

Ett nyligen genomfört projekt i en gruva i Kanada visade att några av de värden som man åstadkom genom introduktionen av Mobilaris Mining Intelligence™ var följande:

 

  • Tidigare kunde man anta att 75 % av den tid det tog att söka efter utrustning kunde vara mellan 20 minuter och 2 timmar, och återstående 25 % mer än 2 timmar till flera skift. Detta innebar en betydande förlust av produktiv tid under ett typiskt 12-timmarsskift. Med Mobilaris Mining Intelligence™ kunde utrustningen lokaliseras omedelbart
  • Från överlämningsmöten känner vi också till att arbetsledare i första hand muntligen beskriver var utrustning eller verktyg finns. Användningen av Mobilaris Mining Intelligence™ skulle minska tidsspillet avsevärt eftersom en exakt position kan beskrivas och presenteras visuellt vid ett överlämningsmöte.
  • Ökad möjlighet att ha resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt
  • Förmågan att i realtid övervaka om arbetet utförs enligt standard, och när det börjar avvika från standard kan vi vidta åtgärder. 
  • Möjligheten att omfördela/ändra tillgångar för att uppfylla produktionsmålen om de faktiska prestationerna hamnar på efterkälken – innan skiftet tar slut och det är för sent.
Ett annat bra exempel på effekten av ökad transparens är en gruva i USA där introduktionen av Mobilaris Mining Intelligence™ visade en ökning av gavelutnyttjandet med 35–40 minuter per skift.

Underjordiskt bergsschakt Internationell 2020 Kundberättelse