Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Telefjärrborrningprojekt vid Los Bronces

7 februari 2022

Anglo American, ett brittiskt multinationellt gruvbolag, har inlett ett partnerskap med Epiroc för att utveckla och implementera det nya telefjärrborrningsprojektet vid Chiles största och mest framstående koppargruva, Los Bronces. Epiroc valde att använda Pit Viper 351 och utvecklade ett fjärrdriftsystem som gjorde det möjligt att öka säkerheten, borra på ett mer exakt sätt och öka den totala effektiviteten.

De ständigt föränderliga priscyklerna på handelsvaror, bristen på kvalificerade operatörer, den höga kostnaden för kritiska insatsvaror som vatten och energi och miljömässiga krav är alla utmaningar som verksamheten ställs inför varje dag. Trots dessa utmaningar strävar ledningsgruppen för Los Bronces efter att förbättra tillverkningsprocesserna och nå resultat på ett mer effektivt sätt.


Det övergripande målet för samarbetet med Epiroc i telefjärrborrningsinitiativen var att minska driftkostnaderna, öka säkerheten för medarbetarna och upprätthålla en kontinuitet i verksamheten. De som arbetar i gruvbranschen känner alltför väl till den betydande inverkan brist på personal eller processförseningar kan ha på produktiviteten.

Eftersom Epiroc känner till utmaningarna inom branschen har de genom sin affärslinje Drilling Solutions arbetat med att utveckla innovativa tekniker som syftar till att minska kostnader, förbättra säkerheten och öka produktiviteten. Enligt Charlie Ekberg, VD för Epiroc Chile, är lösningen för hantering av en rad av dessa utmaningar kopplad till ett specifikt initiativ. – Vårt företag tittar på gruvnäringens framtid i Chile och inser att nyckeln är automatisering.

Fernando Depix, representant för Epiroc Chile, tror att det första steget när det gäller att införa automatisering är att få människor att känna sig bekväma med telefjärrdrift. – I dag har vi fokuserat specifikt på det första steg i den process som kan bidra till att öka produktiviteten i ett dagbrott – fjärrstyrd borrning.

"Det finns en hel del mervärde som kan tillföras till verksamheten genom införande av tekniska lösningar som möjliggör fjärrdrift från integrerade center på andra platser. Eftersom operatörerna inte befinner nere i själva dagbrottet utsätts de inte för risker kopplade till själva platsen, som sprängningar, buller och damm. Dessutom kan man göra betydande besparingar genom att man slipper förflytta personal från dagbrottet till markytan i samband med skiftbyten eller sprängningar. Fjärrdrift innebär mer exakt borrning och en mer effektiv verksamhet."

Fernando Depix ,Representant Epiroc Chile

Fernando Depix förklara att det inte krävs några större insatser på arbetsplatsen för att införa en fjärrborrningslösning. – Faktum är att det enda vi behöver är en infrastruktur för kommunikation och navigering (nätverk och GPS). Med dessa enkla medel kan en operatör styra upp till tre borrar samtidigt från ett kontrollrum flera kilometer därifrån. Ett annat alternativ är fullständig självstyrning, där ingen operatör alls behövs eftersom borrningsenheten är programmerad att utföra sin förutbestämda borrningsfunktion. Operatören kan övervaka utrustningen från valfri plats, säger han.

 

Fernando Depix menar också att ordentlig utbildning är av största vikt för att telefjärrborrning ska fungera bra. – Epiroc har ett Application Center som ansvarar för att utbilda kundens operatörer före, under och efter sjösättning av ett automatiseringsprojekt.

 

Gällande samarbetet med Epiroc anser Hennie Faul, Executive President för Copper på Anglo American, att införandet av fjärrborrning i verksamheten är ett positivt steg. – Vårt mål som gruvbolag är att fortsätta skapa innovationer. Vi behöver tänka nytt kring det sätt vi bedriver verksamhet på, och fjärrborrningsinitiativet är ett perfekt exempel på hur vi tacklar den utmaningen, säger Hennie Faul.

"Vårt engagemang för innovation har inte bara gjort det möjligt för oss att fastställa den mest lämpliga och effektiva tekniska nivån i förhållande till kostnaden, utan också att välja den bästa utrustningen för att vi ska kunna ha en så effektiv verksamhet som möjligt vid Los Bronces."

Hennie Faul ,Executive President Copper – Anglo American
Partnerskapet med Epiroc inleddes 2016 när två fjärrstyrda konsoler installerades i ett fordon och ett system för punkt-till-punkt-kommunikation installerades på ett par av Epirocs Pit Viper-borrar. De här enheterna kunde kommunicera med varandra via ”siktlinjen” och på ett avstånd på upp till 1 000 meter. Strax därefter infördes system för WiFi-baserad kommunikation och fiberoptiska nätverk implementerades för drift av sex borrningsenheter från det nyupprättade driftledningsrummet på kontoret för Los Bronces-dagbrottet.

Styrka genom automatisering

Gruv- och bergbrytning Produkter 2020 Rotationsriggar för spränghålsborrning Borriggar Internationell Kundberättelse