Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Smartare service med toppmodern teknik för granskning av borrar

25 augusti 2020

Gruvdrift och anläggningsarbeten kan inte existera utan service och underhåll, men balansgången mellan personalens säkerhet och pressen att hålla maskinerna i trim och få ut det mesta av varje minut av drifttiden kan vara svår. I en stor del av branschen innebär det att maskinerna inspekteras manuellt av tekniker som antecknar för hand. Ny teknik erbjuder företagen innovativa nya sätt att optimera verksamheten, och det gäller även processerna för underhåll och service.

Ingen kompromiss mellan säkerhet och produktivitet

När konkurrensen ökar på marknaden och marginalerna krymper kan pressen att utnyttja varenda möjlig minut av drifttiden bli intensiv. De kostsamma och tidskrävande manuella utrustningskontrollerna gör att rutinmässigt förebyggande underhåll kan vara svårt att genomföra. Företag kan hamna i en svår situation, där de slits mellan risken att kritiska fel uppstår på utrustningen och risken att missa avgörande produktionsmål.

 

RigScan från Epiroc använder både ny och väletablerad teknik för att göra granskningsprocessen för utrustning snabbare, mindre påträngande och mer noggrann. Värmekameror kan hitta interna läckage och tidiga tecken på slitage och belastning som är osynliga för blotta ögat. Dessa avancerade verktyg ger teknikerna en mycket mer detaljerad överblick över maskinens status.

 

Den inhämtade informationen hanteras digitalt via en surfplatta som säkerställer att inga delar missas under revisionen. Fördelarna med digitaliseringen av processen fortsätter även när kontrollen genomförts, eftersom resultaten bearbetas, analyseras och jämförs mot tillverkarens specifikationer för att säkerställa att alla problem, små som stora, kommuniceras till maskinens ägare inom 72 timmar. Särskild tonvikt läggs också vid säkerheten. Alla problem som kan leda till potentiella säkerhetsrisker kommuniceras till föraren innan teknikern lämnar platsen.

RigScan audit using thermal imaging camera

Smartare service ger en smartare verksamhet

En RigScan-kontroll är utan tvekan ett steg upp från traditionella kontroller när det handlar om en engångsunderhållskontroll, och fördelarna blir ännu större om kontrollerna utförs regelbundet. RigScan-kontroller kan schemaläggas med minimal påverkan på maskinens driftstid tack vare den snabba kontrollprocessen. Med tiden ger dessa data en helhetsbild av maskinens status som kan användas för att optimera flera aspekter av underhållsprocessen. 

 

Först och främst förhindrar de kostsamma, oplanerade reparationer – och sedan är det ett faktum att väl underhållen utrustning helt enkelt håller längre. Regelbundna kontroller ger värdefulla insikter i när, hur och varför delar slits ut. Kontrollerna ökar möjligheten att hitta subtila faktorer som påverkar produktiviteten och som annars skulle passera obemärkt. Maskiner med mer pålitlig prestanda innebär också möjlighet till en mer exakt budgetplanering. Pengar som tidigare avsatts för oförutsedda underhållskostnader kan nu användas mer effektivt på annat håll.

 

Om vi blickar framåt kommer tekniken bakom RigScan-konceptet fortsätta att utvecklas. I takt med att maskiner blir alltmer automatiserade kommer även serviceprotokollen att bli det. Framtida utrustning kommer att kunna övervaka och rapportera problem på egen hand, låta ägarna veta när det behövs en noggrannare kontroll och ge servicetekniker ännu mer relevanta data som kan användas vid underhållsplanering. 

 

Om du vill veta mer om hur din utrustning kan upprätthålla en högre standard för hälsa, säkerhet och produktivitet hittar du mer information om RigScan här.

 

 

RigScan 2020 Vatten, olja och gas. Tjänster Anläggning Gruvindustri Internationell Kundberättelse