Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Nya SmartROC D65 presterar bäst i de mest krävande förhållandena

13 januari 2020

Norrbottens Bergteknik har investerat i fyra nya SmartROC D65-riggar för att utveckla sina uppdrag i Aitik. Två av riggarna är nu på plats, vilket gör Norrbottens Bergteknik till ett av de första företagen i världen som sätter den nya generationen SmartROC D65 i produktion.

Andreas Lundberg är arbetsledare på Norrbottens Bergteknik:
”Vi ser verkligen fram emot att testa den nya riggen i Aitik. Det är en plats med riktigt krävande förhållanden för den här typen av arbete – ned till minus fyrtio grader Celsius, vatten och en stor mängd stenras att hantera. Om det fungerar i Aitik fungerar det överallt. Det finns ingen annan plats med svårare förhållanden.”

 

Norrbottens Bergteknik har operatörer med stor erfarenhet av arbete i Aitik, av platsens unika förhållanden och de extremt höga krav de ställer på både operatörer och maskiner.

Andreas Lundberg

"Det blir spännande att sätta vår nya SmartROC D65 i produktion. Vad som är riktigt intressant är förstås den automatiska borrningen och möjligheten att arbeta på distans via BenchREMOTE. Det skiljer sig mycket från hur vi gör nu, inte minst vad gäller säkerhet."

Andreas Lundberg , Arbetsledare vid Norrbottens Bergteknik

Andreas har höga förväntningar på alla nya funktioner och den förbättrade operatörsmiljön. Han är också angelägen om att se om automatisk drift verkligen är möjligt i Aitik.

 ”Aitik är extremt. Ibland måste man borra i över sju meters jordlager för att komma till fast berg. I sådana fall arbetar vi baserat på vad vi hör. Vi lyssnar och anpassar borrningen efter hammarens ljud. Det krävs mycket erfarenhet för att arbeta på det här sättet. Jag är försiktigt optimistisk till att den här nya tekniken kan kunna hantera de här tuffa förhållandena bättre än vår erfarenhet.”

 

Jordlagren påverkar saker och gör arbetet svårare på flera olika sätt.

”När det finns så mycket löst material att hantera kollapsar hålet hela tiden. Så fort man drar upp stången kollapsar hålet igen. Det är ett väldigt tidskrävande arbete. På andra platser kan man borra fem hål på samma tid.” 

 

Den här nya riggen hanterar tidsaspekten mycket bättre än föregångaren, främst eftersom den har möjlighet att använda längre borrstänger. Nya SmartROC D65 klarar längder på åtta meter, vilket innebär att operatörerna inte behöver byta stänger lika ofta. 

 ”Med nya SmartROC D65 behöver vi bara lägga till en stång istället för två som tidigare. Vi sparar mycket tid, särskilt om det finns vatten. Det är verkligen svårt att försöka lägga till stänger när det är mycket vatten.”

 

Operatörsstationen BenchREMOTE gör att operatören kan arbeta från ett säkert avstånd och hantera tre riggar samtidigt, vilket ökar produktionskapaciteten avsevärt. Norrbottens Bergteknik uppskattar en betydligt högre produktionstakt. 

 ”Att en operatör kan sköta två maskiner är helt enkelt fantastiskt. Produktionen kommer att bli mycket bättre, men det krävs att man kan förlita sig på de nya automatiserade systemen till hundra procent. Vi tror givetvis att allt kommer att fungera, och vi räknar med det. Vi har kunnat skicka offerter för en betydligt högre produktionstakt tack vare vår investering i nya SmartROC D65.”

Januari SmartROC 2020 Dagbrott och stenbrott Epiroc Internationell SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse