Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ger sig ut på okänd mark

February 7, 2022

Venture Drilling Supply utökar sitt territorium och blir Epirocs största återförsäljare inom brunnsborrning i USA.
Epiroc TH60 waterwell drilling rig
I USA finns fem Epiroc-återförsäljare av utrustning för vattenbrunnar. Venture Drilling Supply är den största av dem. Tidigare omfattade deras territorium Texas, Oklahoma, Arkansas och Louisiana. Men eftersom de har gjort ett så fantastiskt jobb med att ta hand om kunder och representera Epiroc har de nyligen tilldelats ett ännu större territorium och täcker nu omkring hälften av USA. Enligt Cody Green, Product Manager på Epiroc, ”har de fungerat som en prototypåterförsäljare för vår affärsmodell: vi har sett hur väl Venture har tagit hand om våra kunder och har anammat den affärsmodellen i hela USA inom brunnsutrustningsverksamheten.”

"Kunderna köper inte bara själva produkten; de köper ett partnerskap med Epiroc och Venture."

Colt McCarthy , VD – Venture Drilling Supply
Epiroc TH60 waterwell drilling rig

Vad är det som lockar nya kunder till Venture och får befintliga kunder att förbli lojala mot både återförsäljaren och Epiroc som varumärke? Enligt Colt McCarthy, VD för Venture Drilling Supply, ”tillverkar Epiroc bra produkter som uppfyller och överträffar förväntningarna. Ingen annan tillverkare kan producera en bättre produkt. TH60 är bäst i klassen.”

 

Förutom kvaliteten på de Epiroc-borriggar som Venture säljer lyfter Colt fram en annan faktor som är viktig för hans kunder. ”Kunderna köper inte bara produkten; de köper ett partnerskap med Epiroc och Venture. Vårt företag är väldigt självgående, men det är svårt att dra en gräns mellan var Venture slutar och Epiroc börjar. Vi ingår i väldigt hög grad i ett partnerskap. Vi är bra på olika saker. Kunderna köper in sig i det partnerskapet, vilket skapar en hög grad av förtroende hos kunderna.” 

 

Som alla ägare av brunnsborrningsriggar vet är tillgången på reservdelar avgörande för en lönsam borrningsverksamhet. Riggar som bara står stilla genererar inga pengar åt någon.

 

Venture har gjort tillgängligheten på reservdelar till en annan högprioriterad fråga eftersom det är avgörande för deras kunders lönsamhet. ”Vi har verkligen sympati för våra kunder när det handlar om stilleståndstid. Kundens rigg arbetar för flera – inte bara ägaren och operatören, utan ett arbetslag och flera olika kunder som förlitar sig på att Epirocs riggar ska leverera och tillhandahålla vattenförsörjning.”

"Tillgången på reservdelar är avgörande. Vi kan inte säga till en kund att det kommer att ta tre veckor."

Brad Hales , Service Manager – Venture Drilling Supply
Epiroc TH60 waterwell drilling rig

”Tillgängligheten på reservdelar är avgörande”, menar Brad Hales, Service Manager på Venture Drilling Supply. ”Vi kan inte säga till en kund att det kommer att ta tre veckor. Det kan påverka möjligheten att betala ut löner.” Han drar sig till minnes en situation då en kund så snart som möjligt behövde några reservdelar som var svåra att få tag på, och det fanns bara ett ställe att köpa dem hos. ”Epiroc ställde upp och levererade delarna direkt från sin tillverkningsanläggning i Garland i Texas, och fick iväg dem samma dag till kunden som befann sig i en riktig knipa.”

 

Brad talar även väldigt varmt om riggarnas kvalitet och den konsekventa konstruktion som Epiroc bygger. ”TH60 är beprövad och betrodd. Reglagen har utvecklats under åren, men de har hela tiden haft liknande funktioner och placeringar, vilket gör att det är lätt att snabbt lära sig använda en ny rigg. De ändrar inte på saker och ting bara för att.” Produktchefen Cody Green nickar instämmande: ”Vi lägger till teknik där det är meningsfullt, och inte för att försöka hänga med i de senaste trenderna eller göra det hela mer komplext. När vi ändrar något på en rigg måste det innebära mervärde för slutanvändaren.”

 

Tyler Williams, säljchefen på Venture Drilling Supply, vet hur meningsfull relationen mellan Venture och Epiroc är. ”När vi hör av oss till dem tar de det på allvar. Vi har arbetat sida vid sida med Epiroc länge. Våra namn är sammanlänkade i de här riggarna. Vi arbetar tillsammans för att lösa problem.”

"Epiroc är verkligen bäst. De är på det stora hela bättre än alla andra i branschen vad gäller både konstruktion, försäljning och support."

Tyler Williams , Säljchef – Venture Drilling Supply
Epiroc TH60 waterwell drilling rig

Tyler säger att kunderna älskar kvaliteten de får med Epiroc. ”TH60 är vår Cadillac. Det högsta andrahandsvärdet. Det är den mest eftertraktade riggen på marknaden.”

 

Andra varumärken har kontaktat Venture och frågat om de vill sälja deras utrustning, men det finns många skäl till att de har valt just Epiroc. ”Epiroc är verkligen bäst. De är på det stora hela bättre än alla andra i branschen vad gäller både konstruktion, försäljning och support. Det är därför vi stannar hos Epiroc. Det är dem man vill hålla i handen när det blåser.”

 

 

Mining and Rock Excavation Products Local well drilling rig Energy Drill rigs Epiroc Drilling Solutions Deep hole Water Well drilling rigs Industries