Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

My Epiroc at Whatley Quarry

My Epiroc – en omedelbar framgång med EPC Groupe

7 oktober 2021

Lanseringen av digitala felrapporter via My Epiroc-verktyget har minskat stilleståndstiden samtidigt som säkerheten och produktiviteten har ökat på Whatley Quarry.
My Epiroc at Whatley Quarry

Stenbrottet Whatley Quarry i Somerset i England har enorma kalkstensfyndigheter och levererar byggnadsmaterial till en rad kunder. Stenbrottet ägs av Hanson UK, som är en del av HeidelbergCement-koncernen. Den dagliga borrnings- och sprängningsverksamheten har dock lagts ut på EPC Groupe UK.

 

”Vi genomför borrnings- och sprängningsarbetet på marken i Whatley och markerar hålen till berget på marken”, säger Dave Bridge, National Operations Manager på EPC Groupe.

 

EPC Groupe UK är ett dotterbolag till ett franskt multinationellt företag som är verksamt inom områdena kommersiella sprängämnen samt borrnings- och sprängningstjänster. I Whatley omfattar detta tjänster som arbete med sprängämnen, sprängkonstruktion, borrning och leverans av sprängämnen med SmartROC- och FlexiROC-borriggar för ovanjordsborrning som tillhandahålls av Epiroc.

”Vi kan ha driften igång sex dagar i veckan och en vanlig arbetsdag är nio timmar lång. Men vi försöker utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt. På sommaren kan vi därför ibland arbeta mellan fem på morgonen och åtta på kvällen. Vi jobbar inte i skift, så det finns bara en operatör per rigg”, säger Dave Bridge.

 

Trots att verksamheten i Whatley är en av de största i Storbritannien är den inte tillräckligt omfattande för att fullständig automatisering och fjärrstyrning av riggarna ska vara möjligt, men borrnings- och sprängningsprocessen är ändå i hög grad automatiserad. EPC Groupe använder drönare som kartlägger stenbrottet och ger information om borrhålspositioner som laddas upp till riggarna tillsammans med information om vinklar och djup. ”Operatörerna arbetar på plats av säkerhetsskäl och för att kunna fatta en del praktiska beslut som ibland krävs”, säger Dave Bridge.

 

Nivån av effektivitet och maskinanvänding leder oundvikligen till att riggarna utsätts för slitage, vilket innebär att felrapporter, underhåll och snabba reparationer är avgörande för smidig drift.

 

”Våra operatörer har alltid varit mer intresserade av borrning än av att fylla i långa felrapporter. Tidigare använde vi pappersrapporter och provade sedan en egenutvecklad digital lösning. Men den uppfyllde inte våra förväntningar”, säger Dave Bridge.

 

Lär känna My Epiroc

Det är en plattformsoberoende digital lösning som har utvecklats av Epiroc och lanserades 2019, och som innehåller verktyg för kollaborativ felrapportering. I november 2019 inledde EPC Groupe och Epiroc ett samarbete för att lösa problemet med felrapportering på Whatley och lät operatörerna använda sig av My Epiroc.

 

Efter en testomgång med en enda operatör utökade man snabbt användningen till alla operatörer på platsen. ”Vi lät först vår mest erfarna borrare testa den. Och när vi såg att det var användarvänligt – det var det viktigaste för mig – började vi inkludera de andra operatörerna. Det har verkligen förändrat spelreglerna och varit en av de viktigaste punkterna. Möjligheten att ta bilder på skadade delar och inkludera dem i rapporterna är fantastisk och ger mottagaren möjlighet att direkt se vilken del det rör sig om. Ibland säger en bild verkligen mer än tusen ord”, säger Dave Bridge.

 

Användarvänligheten är också mycket viktig – liksom det faktum att rapporten läggs in i systemet omedelbart och når relevanta personer. Man kan då fatta ett beslut om att till exempel reparera problemet snabbt eller åtgärda det vid ett schemalagt underhållstillfälle. Delar som behövs kan beställas direkt. ”Borraren vet att någon kommer att se rapporten när han trycker på knappen. I slutändan ligger det också i deras eget intresse att se till att verksamheten hålls igång, eftersom vi erbjuder en bonus för måluppfyllelse”, säger Dave Bridge. 

 

Möjligheten till snabb felrapportering via My Epiroc har minskat stilleståndstiden avsevärt i Whatley Quarry. ”Förra året förlorade vi 17 produktionsdagar på grund av haverier. I år har vi hittills förlorat 5,5 dagar, vilket är en enorm förbättring. Stilleståndstid är verkligen kostsamt.

"Förra året förlorade vi 17 produktionsdagar på grund av haverier. I år har vi hittills förlorat 5,5 dagar, vilket är en enorm förbättring. Stilleståndstid är verkligen kostsamt."

Dave Bridge ,National Operations Manager på EPC Groupe

Faktum är att EPC Groupe är så nöjd med My Epiroc-verktyget att företaget har börjat implementera det på andra platser i Storbritannien, med början i söder och vidare norrut.

 

”Det blir mycket mer effektivt när alla gör likadant. Vi behöver ett system som ger oss tillgång till information om eventuella problem som äventyrar säkerheten för våra medarbetare och tillgångar eller effektiviteten i vår borrningsverksamhet. Jag är övertygad om att My Epiroc har inneburit en enorm produktivitetsökning och minskade stilleståndstider samtidigt som vi har sett till att våra medarbetare kan arbeta säkert, varje dag”, säger Dave Bridge.

 

EPC Groupe har börjat lägga till andra funktioner i sitt My Epiroc-verktyg, däribland ett digitalt överlämningsblad som ska användas när en annan operatör tar över riggen. ”Att snabbt och enkelt kunna jämföra maskinens status med informationen på bladet ger ökad säkerhet – och även ansvarsskyldighet. Om man använder någon annans rigg måste man se till att ta hand om den”, säger Dave Bridge.

 

Andra, framtida idéer är bland annat att dra större nytta av maskinens telematikdata, som redan är tätt integrerad i My Epiroc-verktyget via Certiq-lösningen för maskinparksövervakning. Detta ger operatörerna användbar information som gör att de kan arbeta ännu effektivare.

Dagbrott och stenbrott Internationell My Epiroc Kundberättelse 2021