Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Powerbit_X_Stawell

Diamantborrkronor levererar gyllene prestationer i Stawell-tester

28 juni 2022

Borrkronor är väldigt små, men den roll de spelar för en underjordisk gruvrigg är allt annat än liten – faktum är att de är avgörande för att ett borrningsskift ska bli lyckat, oavsett om det handlar om utvecklingsborrning eller produktionsborrning. De är också den komponent som oftast byts ut i ett borrsystem, och som sådan kan de utgöra en viktig smärtpunkt för operatörer som försöker uppnå sina metermål. Detta är särskilt viktigt vid borrning i hård mark, till exempel de slipande, kiselhaltiga bergformationer som är typiska för Stawell Gold Mines (SGM) i Victorias centrala västra delar.

 

De var därför som SGM:s borrriggsoperatörer var motiverade att prova PCD-borrkronor av polykristallin diamantkomposit från företagets långvariga OEM-partner och exklusiva maskinparksleverantör, Epiroc. I denna fallstudie diskuteras de unika utmaningar som operatörer i gruvan står inför, och hur Epirocs borrkronor av polykristallin diamantkomposit – som kallas Epiroc Powerbit X – har visat sig avhjälpa de här smärtpunkterna i olika tester. Den innefattar intervjuer med SGM:s gruvförman, den borriggsoperatör som testar Epiroc Powerbit X-borrkronor och Epirocs kontraktsansvarige som tillhandahåller underhåll på borrutrustningen. Framför allt innehåller den en detaljerad beskrivning av de betydande fördelarna i fråga om säkerhet, produktivitet och hållbarhet som förknippas med användning av Epiroc Powerbit X-borrkronor, genom att de minskar och till och med eliminerar behovet av kronbyten under ett borrskift. 

En distinkt gruvsamhälle

Guldgruvsdrift är en del av orten Stawell, som grundades 1853 då guldruschen i Victoria var som mest intensiv. Historien märks tydligt i de storslagna byggnaderna längs ortens huvudgata. Detta samhälle ute på landsbygden ligger 24 mil nordväst om Melbourne i norra Grampians Shire och är ett av få samhällen som har kvar en aktiv guldgruva. Den nuvarande operatören Stawell Gold Mines (SGM) inledde sin verksamhet 1981 och bedrev från början gruvdrift i både dagbrott och under jord. 

 

Till skillnad från gruvor i avlägsna australiensiska miljöer betraktas SGM som en så kallad ”residential mine” där merparten av medarbetarna är bosatta på orten. Därför har SGM ett starkt samhällsrelationsfokus, med aktiva sociala medier och ett webbaserat communitynav för att ge tydlig kommunikation om gruvans verksamhet och miljöpåverkan. SGM:s gruvförman Mark Nellthorp är en av de medarbetare som bor på orten.

 

”Gruvan utgör en del av ortens väv, och vi har alltid haft respekt för samhället i allt vi tar oss för, vare sig det handlar om att uppmärksamma människor om sprängtider eller att anordna diskussionsmöten om miljöpåverkan”, säger Mark, som leder gruvans verksamhet. ”Våra ägare tänker också mycket framåt och gör stora investeringar för att göra gruvan mer hållbar, exempelvis genom att uppgradera våra processer och maskiner.”

 

Under 2017 förvärvade Arete Capital Partners SGM på uppdrag av privata intressen, och detta resulterade i en förändrad gruvstrategi. Efter att ha expanderat utvecklingsborrningen av platsens mineraliserade guldloder riktade SGM i stället in sig på en tidigare outnyttjad sida av malmkroppen. 2019 påbörjade de produktionen i det här området – kallat Aurora B – som ligger på östra flanken av Magdala-fyndigheten.  

Unik borrningsmark

När produktionsborrningen påbörjades på den östra sidan ställdes Mark och hans team inför en ny utmaning: en magnetitrik bandad enhet som medarbetarna kallar ”BIF” på grund av dess visuella likhet med bandade järnformationer.

 

”Till skillnad från basalt- och kvartsfyndigheterna vi var vana att borra på den västra flanken är denna så kallade 'BIF' extremt svår att borra i”, förklarar Mark. ”En del av våra borrningsexperter som har arbetat runtom i världen säger att de aldrig har sett sådan här mark tidigare. På produktionssidan hade jag operatörer som talade om för mig att de bara kunde använda en borrkrona för att borra några meter innan den var helt förstörd.”

 

Men hur hård marken än må vara finns mycket guld i Aurora B, vilket har säkrat gruvans framtid på ett effektivt sätt.

 

”Därför ville vi utforska nya borrkronealternativ”, berättar Mark. ”När vi fick möjlighet att prova Epiroc Powerbit X-borrkronorna såg vi verkligen fram emot att ge dem chansen.”

Vad är Epiroc Powerbit X-borrkronor? • De är specialiserade borrkronor på vilka varje volframkarbidstift är belagt med en slitstark diamantkornformel som kallas polykristallin diamantkomposit, eller PCD. • PCD-beläggningen förhindrar att stiften förlorar sin form och är utformad för borrning i särskilt hårda markförhållanden. • Epiroc investerade i forskning och utveckling av denna teknik som ett direkt svar på kundernas problem med frekventa borrkronebyten. • Epirocs Powerbit X-sortiment omfattar tunneldrivningsborrkronor i storlekarna 35 mm, 48 mm och 51 mm – och produktionsborrkronor i storlekarna 76 mm, 89 mm och 102 mm

Produktiv personalstyrka

Vid full drift kan SGM bearbeta 850 000 ton malm per år. Enligt Mark är målen för expansionen av utvecklingsborrningen 630 m per månad för en borrmeter, vilket motsvarar 56 000 borrmeter per månad, med produktionsborrningsmål på 14 000 meter.

 

”Men vi är en ganska konkurrenskraftig personalstyrka som alltid överträffar förväntningarna och får ut cirka 17 000 eller 18 000 meter av de två Epiroc Simba-maskiner vi har i produktion”, säger han. ”Våra produktionsoperatörer är mycket erfarna och mycket bra på det de gör, precis som borriggarna.”

 

Trots detta visade sig ”BIF” vara problematiskt.

"Vi fick ut omkring sju meter av en standardborrkrona, så vi är mycket imponerade av Epiroc Powerbit X-borrkronan på 76 mm som vi har testat – vi har fått fem till att börja med – och den första uppnådde 400 meter, vilket är helt fantastiskt i den här marken”, säger Mark. ”Vi är en kostnadsmedveten gruva, så om vi kan borra fler meter på ett mer effektivt sätt och samtidigt få ned kostnaderna är det den riktiningen vi vill gå i.”"

Mark Nellthorp ,SGM:s gruvförman
Mark Stawell

Mark Nellthorpe

Eftersom man har eliminerat de flesta kronbyten som krävs under ett skift har produktionsvinsterna blivit betydande.

 

”I grund och botten blir stilleståndstiden mindre eftersom man man drar i stänger och byter kronor och justerar deras placering i hålet”, förklarar Mark. ”Om man kan borra ett hål i ett enda moment och sedan gå vidare till nästa är det helt fantastiskt. Men om man måste byta borrkrona halvvägs genom ett hål på 20 meter skulle det kosta – i runda slängar – ungefär 15 minuters borrtid per hål.”

 

Det finns även andra konsekvenser när det gäller att behöva rikta om borren, och Mark noterar att ju mindre rörelse på borriggarna, desto mindre slitage på utrustningen.

 

”Detta gäller särskilt i uppåtriktade hål – om operatören inte kan få tillbaka strängen på exakt börjar stängerna utsättas för tryck, vilket går tillbaka in i driftern”, förklarar han. ”Eftersom Epiroc Powerbit X-borrkronor behåller sin form kommer mindre slagenergi tillbaka in i själva riggen.” När borrkronorna börjar bli slöa påverkar annars slagverket resten av riggen, vilket orsakar problem med motorn och så vidare. Borrkronan kan alltså tyckas vara en liten komponent, men beaktar man dess inverkan på riggens totala prestanda är det borrkronan man bör investera i!”

Säkerhet – den primära motivationen

Även om de ekonomiska och produktivitetsmässiga fördelarna med att använda Epiroc Powerbit X-borrkronor helt klart är motiverande faktorer för SGM, menar Mark att säkerheten är en viktigare drivkraft.

 

"Säkerheten är faktiskt vår viktigaste prioritet. SGM som företag är mycket tydliga med att det är högsta prioritet”, betonar han. ”Jag säger regelbundet till medarbetarna att mål trots allt bara är just det – mål. Mål är inte ett skäl att utsätta medarbetare för skaderisker. Säkerheten först!”

 

De säkerhetsmässiga fördelrna med att använda Epiroc Powerbit X har visat sig i SGM:s tester.

 

”När man inte behöver byta borrkrona så ofta behöver inte medarbetarna ta sig in och ut ur hytten lika ofta, vilket innebär mindre risk för att halka och snubbla eller utsättas för andra faror på våta och hala underlag”, säger Mark. ”Utöver de fysiska riskerna finns också en oro för att operatörer ska bli frustrerade över att behöva dra i stänger och byta borrkronor hela tiden – frustration på arbetsplatsen kan få psykiska konsekvenser.”

 

Dessa säkerhetsmässiga fördelar har bekräftats ytterligare av borriggsoperatören Merv Hayward, som har varit den nyckelperson som har testat Epiroc Powerbit X-borrkronor på SGM.

"”De gör mitt jobb mycket säkrare – man behöver inte vistas i borrningsområdet lika mycket under skiftet, vilket innebär mindre risk för halk-, snubbel- och fallolyckor”, förklarar han. ”I princip skruvar jag fast Powerbit X-borrkronan på styrstången i början av skiftet och borrar sedan hela skiftet.”"

Merv Hayward ,Borriggsoperatör

Frågestund med borriggsoperatören Merv – Vilken är den största fördelen med att använda Epiroc Powerbit X-borrkronor i ditt dagliga arbete? Att jag kan känna mig säker på att jag med hjälp av Epiroc Powerbit X kommer att kunna borra de meter jag behöver borra under ett skift. Har du märkt av en produktionsökning? Ja. Det krävs inga onödiga stångdragningar för att byta borrkrona, vilket motsvarar borrtid man aldrig får igen. Dessutom blir inga avskalade borrkronor kvar i nedåtriktade hål som kan förstöra en omslipad krona om de stöter ihop. Hade du några samtal med din tvärskiftsoperatör i samband med användningen av Epiroc Powerbit X angående den förbättrade prestandan jämfört med vanliga borrkronor? Ja, tvärskiftsoperatören var extremt avundsjuk på de meter som uppnåddes med Epiroc Powerbit X under testperioden! Har du funderat på hur Epiroc Powerbit X-borrkronor påverkar miljön? Ja, jag har definitivt funderat över det här med avfall. Det måste ju vara bättre för miljön att man inte skrotar en helt ny borrkrona efter bara sju meters borrning! Har Epiroc Powerbit X-borrkronorna lett till minskat underhåll på riggen? Ja. Eftersom Epiroc Powerbit X bryter berg på rätt sätt under mycket långa perioder utsätts borrmaskinens interna delar och alla tillhörande slangar och pumpar för betydligt mindre påfrestning.

Mindre underhåll och avfallsmängder

Powerbit X_Stawell

Som en del av den service Epiroc levererar till SGM:s maskinpark besöker Epirocs kontraktsansvarige Jarrod Wilde anläggningen flera gånger i veckan. En betydande del av den underhållsservice han tillhandahåller SGM är att samla in borrkronor och slipa dessa för återanvändning.

 

”Jag går ned under jorden, hämtar borrkronorna och renoverar dem i Epirocs verkstad”, säger han. ”Även om SGM bara har testat de här Powerbit X-borrkronorna under en kort period märker jag definitivt av fördelarna med att behöva bära med mig färre borrkronor ut till anläggningen – det innebär inte bara fysiska fördelar för mig utan också att utrustningen utsätts för mindre vikt. Om vi kan minska den vikt som utrustningen utsätts för innebär det mindre underhållskostnader för fordonet.”

 

Jarrod betonar också att användningen Epiroc Powerbit X kommer att innebära betydligt mindre avfall.

 

”Det kommer att göra enorm skillnad. Genom att färre borrkronor tillverkas påverkas hela leveranskedjan när det gäller minskade koldioxidutsläpp”, påpekar han. ”Allt från frakt, packning och sedan transport till och från anläggningen – det blir en del.”

 

Kaelin McDougall, Key Customer Manager på Epiroc, nämner fler fördelar med ett minskat antal borrkronor.

"”Den potentiella effekten av att använda Epiroc Powerbit X-borrkronor regelbundet är enorm – att antalet borrkronor som behövs minskar leder till minskad tillverkning, och sedan har vi de fysiska följderna”, aäger han. ”Bärandet av dessa tunga borrkronor mellan olika platser innebär en övergripande fysisk påfrestning som under en dag kanske inte verkar så stor, men som blir tuff under en längre period. Med tanke på att manuell hantering är en av de största orsakerna till personskador i branschen är det en viktig fråga.”"

Kaelin McDougall ,Key Customer Manager på Epiroc

Dessutom påpekar Kaelin att det ur miljösynpunkt är nödvändigt för gruvverksamheter som SGM att minska sitt avfall och sina koldioxidutsläpp.

 

”Det blir extra tydligt på en ort som Stawell, där gruvan ligger i själva staden – allt som gruvan kan göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete är värt ansträngningen”, säger han. ”På så sätt är miljöfördelarna lika värdefulla som kostnadsbesparingarna.”

 

Med hänvisning till hans tidigare kommentar håller Mark med om att hållbarhet är en prioritering för SGM.

 

”Våra ägare har anammat en progressiv inställning till hållbarhet, och det innebär att vi testar komponenter som Epiroc Powerbit X, samtidigt som vi samarbetar med Epiroc för att börja konvertera vår maskinpark till en eldriven sådan”, säger han. ”Med tanke på de framgångar vi har sett hittills med Epiroc Powerbit X-borrkronor i produktion tror jag att det är en miljövänlig lösning på det problem vi har stött på i samband med de tuffa markförhållandena.”

I korthet

Sammantaget anser Mark att testningen av Epiroc Powerbit X har varit lyckad, och han är övertygad om att de kommer att vara ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för SGM:s produktion i framtiden.

 

”Vi befinner oss fortfarande i teststadiet och har bara använt oss fem Epiroc Powerbit X, men vi kan se dessa som en enorm bonus”, avslutar han. ”Som jag ser det kommer vi att använda dessa selektivt för de särskilt tuffa 'BIF'-förhållandena, och där kommer vi att se betydande fördelar.”

Powerbit X Australien 2022 Bergborrverktyg till topphammare Production, borriggar Kundberättelse Bergborrverktyg