Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Epirocs ER 3000-rotationsfräs skapar flödet mot framtiden

29 november 2022

För att se till att det är möjligt för godstransporter att ta sig fram längs Rhen trots låga vattennivåer måste kanalerna justeras regelbundet. Epirocs kraftfulla men ändå extremt skonsamma rotationsfräs ER 3000 är det perfekta verktyget för det här jobbet. Den imponerar framför allt under vatten med högkvalitativ teknik, exakta prestanda och miljövänliga komponenter – för garanterat lyckade resultat.

Utgångsläget — allvarligt men inte hopplöst

In order to keep the Rhine navigable for freight transport despite low water levels, the shipping channels must be regularly adjusted. The powerful yet extremely gentle Epiroc ER 3000 drum cutter is the perfect tool for this job. It impresses above all underwater with high-quality technology, precise performance and environmentally friendly components – for guaranteed success.
Klimatförändringarna och de ovanligt långa perioderna med höga temperaturer under sommaren påverkade Rhen kraftigt, vilket innebar att leveranserna till företag längs floden bara kunde utföras under svåra förhållanden och med restriktioner. Sjöfarten och relaterade godstransporter har drabbats oerhört hårt. När det gäller en av de mest trafikerade godstransportvägarna är det därför extra viktigt att hålla farleden farbar, förbättra den, förhindra att vattennivåerna sjunker och säkra infrastrukturen inför framtiden.

Krävande uppgift — som vanligt

In order to keep the Rhine navigable for freight transport despite low water levels, the shipping channels must be regularly adjusted. The powerful yet extremely gentle Epiroc ER 3000 drum cutter is the perfect tool for this job. It impresses above all underwater with high-quality technology, precise performance and environmentally friendly components – for guaranteed success.

Fräsningsarbete måste utföras i området Mittelrhein mellan Östrich och Geisenrücken för att garantera ett måldjup på under 2,10 GIW (ekvivalent vattennivå). I samband med detta profileringsarbete avlägsnas hinder (exempelvis spetsiga stenar) under vattnet vid specifika punkter. Det fjällande, spruckna materialet med hårdheter på upp till 100 MPA kräver lämpliga rotationsfrässtorlekar och bärare.

Projektet – som finansieras av Tysklands federala digital- och transportministerium – är utmanande för alla inblandade parter eftersom användning av hydraulhammare eller sprängning inte är tillåtet på grund av skadliga vibrationer och okontrollerad sedimentbildning. Särskilda villkor för arbete under vatten gäller också – inte minst naturvårdsrelaterade krav.

Implementering – förstklassig och hållbar tack vare ER 3000

In order to keep the Rhine navigable for freight transport despite low water levels, the shipping channels must be regularly adjusted. The powerful yet extremely gentle Epiroc ER 3000 drum cutter is the perfect tool for this job. It impresses above all underwater with high-quality technology, precise performance and environmentally friendly components – for guaranteed success.

Det Weselbaserade företaget Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG. Det erfarna hydraulteknikföretaget använder två flytande pontoner för detta ändamål, på vilka den nödvändiga tekniken är permanent installerad. En specialgrävmaskin av typen Demag-H95 monterad på den främre pontonen fungerar som bärare. De vanliga testerna med avseende på vapen utfördes i förväg. Man hittade inga vapen — men däremot stora mängder skrot. Förhållandena på platsen är dock ändå sådana att materialet kan brytas ned på ett problemfritt och bra sätt.

 

Kraftfullt arbete under känsliga förhållanden – den perfekta uppgiften för Epirocs högkvalitativa rotationsfräs ER 3000, utrustad med särskild extrautrustning. Den har inte bara försetts med särskilt slitageskydd för extrem användning under vatten, utan även en extra sugkåpa som installerades under den första konstruktionsfasen, som innesluter en stor del av rotationsfräsen. Med denna välbeprövade teknik utvinns det borrmaterial som produceras under fräsningen och transporteras till den bakre pontonen på ett kontrollerat sätt. Dessutom är rotationsfräsen utrustat med ett tekniskt avancerat filter- och avskiljningssystem samt en lastbehållare för schaktmaterialet.

 

Som om det ovannämnda inte vore nog måste undervattensarbete även utföras på ett miljösäkert sätt. Därför är det bra att Epirocs rotationsfräs inte bara drivs med biohydraulolja, utan att en särskild bioolja också används som växellådssmörjmedel – hållbart och framtidssäkert. ER 3000 försörjs med en oljemängd på 420 liter per minut under drift.

 

Sammantaget har arbetet hittills utförts utan några problem eller skador. Det låga slitaget på skärverktygen understryker än en gång den höga kvaliteten på ER 3000 – till glädje för alla inblandade. Erkats frästeknik – som har varit en del av Epiroc-gruppen sedan 2017 – är ett exempel på en perfekt kombination av material, tillvägagångssätt och know-how. 

Undervattensarbete ER range 2022 Kundberättelse

Epiroc är en viktig del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknik utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som till exempel borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för tillämpningar ovan och under jord. Företaget erbjuder även service i världsklass och annat eftermarknadsstöd samt lösningar för automatisering, digitalisering och elektrifiering. Epiroc är baserade i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor 2020 och har mer än 14 000 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com.

 

Avdelningen Epirocs Tools & Attachments utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrningsverktyg, prospekteringsborrningsverktyg, markstödsutrustning och hydrauliska redskap. Produkterna används för bergbrytning, gruvbrytning, anläggning, rivning och återvinning. Divisionen tillhandahåller även relaterad service. Den har produktionsanläggningar i sex världsdelar, däribland stora anläggningar i Sverige och Tyskland. Läs mer på www.epiroc.com.