Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

SmartROC D50 at quarry  in Czeck Republic

Epiroc står i centrum för bättre borrningstjänster i Tjeckien

20 november 2023

Explosia tar borrningsprestanda och hållbarhet till nästa nivå i stenbrott runtom i Tjeckien.
Ett team för ovanjordsborrning i Tjeckien erbjuder förstklassiga borrnings- och sprängningstjänster till stenbrott i hela landet efter att ha köpt in en ny maskinpark från Epiroc. För några år sedan beslöt Explosias Fospol-division att förnya sin maskinpark och har sedan dess kontinuerligt fasat ut sina äldre borriggar och ersatt dem med modern utrustning.

Företaget har för närvarande sex borriggar, varav tre från Epiroc, inklusive toppmodellen SmartROC D50 MKII, och siktar på att öka kapaciteten till fem Epiroc-riggar fram till slutet av 2023.

Båda SmartROC T40 MKII-riggarna är försedda med Hole Navigation System (HNS) och beräknas levereras under andra hälften av 2023.

Dessutom kommer hela maskinparken att backas upp av Epirocs service- och underhållsavtal ROC Care, vilket omfattar regelbundna serviceinspektioner med hjälp av Epirocs skanningsteknik RigScan.

Operator next to SmartROC D50

Enorm produktivitetsökning

Pńemysl Gromada, chef för Drilling Group, påpekar att när den första SmartROC D50 anlände till landet innebar det en milstolpe för Explosia.

”Det var en sänkborrhammarrigg (DTH) som skiljde sig från andra i hela landet och som blev en stor succé för vårt företag”, säger han. "Det kändes som en belöning för ett väl utfört jobb när det gäller företagets moderniserings- och investeringsplan.
Pńemysl Gromada, chef för Drilling Group

"Sedan dess har vi ökat produktiviteten med omkring 30 %, inte bara på grund av moderniseringen av maskinparken, utan även på grund av att vi har kunnat ersätta personal på borrningstjänster."

Přemysl Gromada ,Chef för Drilling Group

Allround-maskin

Epirocs maskinpark fungerar bra både i de hårda stenbrotten i Litice-Plzeň, med en borrpenetrationshastighet på 0,3–0,5 m/min, och i de mjukare kalkstensbrotten i Velké Hydcice där den genomsnittliga borrpenetrationshastigheten är 1,3 m/min.

Med topphammarborrning borrar riggarna hål på 89, 95 och 102 mm hål och hål på 100 och 105 mm med sänkhammarborrning (DTH). Hålen borras normalt till 15–20 m djup.
Operator with Remote control

Överlag, enligt Pńemysl Gromada, är ett hål på 15–29 m färdigt på 30–60 minuter, vilket verkligen uppskattas av borrarna.

 

Han fortsätter: ”Eftersom de riggar vi hade tidigare var cirka 15 år äldre än de senaste modellerna ser våra borrare förbättringar på nästan alla nivåer. Men det de förmodligen uppskattar allra mest är de automatiserade processerna, såsom sänkhammarborrning med helt automatisk borrningscykel, assistansfunktionen för stångupplockning vid topphammarborrning samt Hole Navigation System.

Tack vare denna höga nivå av automatisering slipper borrarna ingripa och hela borrningsprocessen går snabbare.”

Effektivitetsvinster

Borrarna ser fram emot att uppnå effektivitetsvinster med funktioner som enhålsautomatik och Hole Navigation System (HNS), men enligt företaget är det fortfarande tidigt och fördelarna kommer inte att visa sig fullt ut förrän 2024. Prestandaövervakning med Epirocs Certiq-system har dock redan visat sig vara värdefullt.

Pńemysl Gromada fortsätter: ”Vi har använt Certiq sedan hösten 2021 när vi köpte borriggarna SmartROC T40 och T45 från Epiroc och det var en stor förändring för oss. Det var ett steg mot mer effektiv övervakning av produktionen och förenkling av register och protokoll.

”Det gav oss en mycket bättre överblick över in- och utdaga från enskilda borriggar, vilket förenklade beräkningar för oss.”

Detsamma kan sägas om My Epiroc-applikationen som Explosia också införde i sin borrningsverksamhet under andra hälften av 2020. Det här verktyget, påpekar Gromada, har varit särskilt användbart när det gäller produktionsövervakning och planering av regelbundna serviceaktiviteter.

Dessutom har företaget märkt av betydande förbättringar när det gäller den totala bränsleförbrukningen. Genomsnittsförbrukningen av diesel med den tidigare Epiroc ROC L6-borriggen var ungefär 1,9 liter per borrmeter.

 

Efter bytet till Epiroc SmartROC D50 MKII 2023 är bränsleförbrukningen 0,96 liter per borrmeter vilket innebär att den nästan har halverats. För närvarande är den månatliga besparingen på diesel i genomsnitt cirka 3 000 liter.

Operator in cabin

Affärerna ser bra ut

Tidigare har Explosia, på grund av sin åldrande maskinpark och brist på reparations- och underhållstjänster, regelbundet och akut behövt be om hjälp från sina konkurrenter för att slutföra borrningsprojekt, men inte längre, berättar Pńemysl Gromada.
 

”Under de senaste tre åren har läget förändrats avsevärt, och detta är första året som vi har kapacitet att erbjuda borrningsarbeten till företag i Tjeckien som oväntat hamnar i en situation där de inte klarar deadline.


Som tur är insåg vi på Explosia i tid att vi utan moderniseringar och investeringar inte kommer att kunna uppfylla vare sig befintliga eller kommande åtaganden, och inte heller vara en fullfjädrad konkurrent till andra företag inom borrningsbranschen. Kvaliteten på borrningen är helt annorlunda nu och ligger på en mycket högre nivå.”

Hållbarhet i fokus

När det gäller hela verksamheten är Explosia ett företag med en övergripande hållbarhetspolicy. Genom att driftsätta de nya borriggarna från Epiroc har borrningsteamet minskat bränsleförbrukningen med 30–50 %.

”Oavsett om det handlar om råvaror, energi, produktion eller någon annan resurs är hållbarhet något som är viktigt för alla”, fortsätter Pńemysl Gromada, som stolt berättar om sitt eget starka miljöengagemang.
 

”Epiroc har hjälpt oss i detta avseende genom att väsentligt minska avgasutsläppen, framför allt eftersom de nya riggarna har bättre bränsleförbrukning än de gamla, och utsläppen har minskat ytterligare genom användning av AdBlue. Jag kan därmed konstatera att Explosia under de senaste fyra åren har tagit betydande steg inom miljöområdet mot bevarande och större hänsyn till naturen.”

2023 Stenbrytning Gruvindustri SmartROC D50 Internationell Yta Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse