Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Mounting Epiroc Powerbit X on rig

Epiroc Powerbit X i Garpenberg

11 april 2023

Diamantborrkrona överträffade förväntningarna vid försök i Garpenberg

Varje år byts tusentals borrkronor ut i gruvor över hela världen. Borrkronebyten är inte bara tidskrävande utan utsätter även dagligen operatörer för faror i form av till exempel halkrisk, fallande stenar och dålig luftkvalitet. Epirocs Powerbit X, som är skyddad av diamanter, är ett viktigt steg på vägen mot mer automatiserade och säkrare gruvor. Förra året sattes den på prov i en av Sveriges modernaste men också äldsta gruvor.
Boliden_Garpenberg.png

Mitt i Sverige, i den lilla orten Garpenberg, breder ett stort gruvområde ut sig. Med ett djup på 1 510 meter är detta det äldsta gruvområdet i Sverige som fortfarande är i drift, och drivs av Epirocs mångåriga samarbetspartner Boliden. Här bryts komplex malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.

 

Boliden startade 2014 ett automationsprojekt för att göra Garpenbergsgruvan mer driftsäker, miljövänlig och kostnadseffektiv.

 

En av utmaningarna i projektet var bytet av borrkronor, delvis ur säkerhetssynpunkt för operatörerna, men de frekventa bytena av borrkronor påverkade också utrustningens övergripande effektivitet och utgjorde ett hinder i implementeringen av automatiserade och fjärrstyrda funktioner.

 

Att minska antalet kronbyten var avgörande för att flytta operatörerna bort från farliga områden, men skulle också bidra till att öka produktionen med färre avbrott per borrad meter. Genom att operatörerna i stället fick vistas i kontrollrummet kunde de också kunna hantera flera riggar samtidigt och låta riggarna fortsätta borra under raster.

"Boliden har ett långsiktigt mål om att öka automationsnivån så att operatörerna kan hantera fler riggar samtidigt och hålla maskinerna igång även under skiftbyten. Att byta borrkronor är tidskrävande och en säkerhetsrisk för våra operatörer, och vi ville hitta en borrkrona som garanterat skulle kunna borra fler meter än en standardborrkrona, vilket gjorde att vi kunde låta operatörerna visats i kontrollrummet under längre tid. Det långsiktiga målet var att öka vår produktion."

Karin Fjärsmans ,Produktionstekniker på Boliden
För att hjälpa Boliden att påskynda sin automatiseringsresa presenterade Epiroc diamanttekniken, vilket innebär att borrkronans stift skyddas av diamanter. Företagen kom överens om att genomföra försök med de borrkronor som kallas Epiroc Powerbit X, och bad Bolidens operatörer att sätta dem på prov.

"Epiroc och Boliden inledde ett samarbetsprojekt i Garpenberg med målet att öka och optimera användningen av Boomers automationsfunktioner. Ett annat mål med projektet var att förbereda för användningen av fjärrstyrning. Vid ett tillfälle under projektet insåg man att de frekventa borrkronebytena i vissa delar av gruvan inte bara var problematiska för att de var ansträngande, utan de saktade ned hela produktonen. Det föreslogs att Epiroc Powerbit X skulle inkluderas i projektet med målet att de skulle hålla för en hel ort. I början rådde det en viss skepsis kring huruvida borrkronan verkligen skulle hålla, men vi ansåg att diamanttekniken var rätt val för utmaningen."

Jonas Falkeström , Strategic Business Development Manager, Epiroc Rock Drilling Tools.

Försöken påbörjades i maj 2022 och pågick i fyra månader. Under denna tid försåg Epiroc kontinuerligt en av borriggarna för utvecklingsborrning i Bolidens maskinpark med Epiroc Powerbit X. Utöver borrkronorna levererade Epiroc även den kompatibla Epiroc SR35-borrsträngen inklusive stänger, skaft, kopplingar och upprymmare för att optimera systemets prestanda.

 

Under hela försöksperioden fanns Epirocs specialissteam och ingenjörer till hands för att bistå kundens projektteam. När man hade lärt sig mer om bergförhållandena i Garpenbergsgruvan testade man olika produktförbättringar för att öka borrkronans prestanda. 

"Försöken blev mycket lyckade och resultaten överträffade våra förväntningar. Vi borrade fler meter än vi hade hoppats på och eliminerade behovet av borrkronebyten nästan helt under ett operatörsskift. Epiroc Powerbit X ger oss verkligen nya möjligheter att fortsätta vår automatiseringsresa och flytta operatörerna från borrningsområdet till kontrollrummet."

Karin Fjärsmans ,Produktionstekniker på Boliden
Utöver de övergripande försöken bad Epiroc också operatörerna att jämföra Epiroc Powerbit X med en standardborrkrona och filma resultaten. Titta på videon nedan.
0:00
|
Progress: 0%

"Vi valde ett område där det är extra svårt att borra med både Epiroc Powerbit X och en standardborrkrona som vi vanligtvis borrar med. För att dokumentera testet placerade vi en GoPro-kamera högst upp på riggen. Det övergripande resultatet blev lyckat, och när vi använde Powerbit X behövde vi inte byta borrkrona någon gång under hela ortdrivningen. Det innebar att jag inte behövde gå in i och ut ur hytten under skiftet, vilket gjorde mitt jobb säkrare. En annan fördel är att man enkelt kan ta med sig två borrkronor i fickan ned till skiftet istället för att bära med sig flera stycken i korgar som vi brukar – och omslipning slapp vi helt och hållet."

Adam Emilsson ,Operatör på Boliden

Det gemensamma projektet har varit fördelaktigt för båda företagen och Epiroc Powerbit X borrade inte bara en ort, utan kunde även borra flera orter under försöken – och överträffade alla förväntningar.

 

Testerna har gett Boliden bättre förståelse för hur de kan öka borrkronans prestanda för att underlätta implementeringen av automatisering i sina ortdrivningstillämpningar. Epiroc har lärt sig vad som krävs för att vidareutveckla PCD-tekniken som en lösning vid krävande bergförhållanden och för att bidra till att uppfylla kundernas behov av automatisering och fjärrstyrning.

 

Företagen ser fram emot ett fortsatt samarbete under Garpenbergsgruvans automationsresa.  

 

Den här kundberättelsen finns även som video. Se nedan.

0:00
|
Progress: 0%

Vill du veta mer? Kontakta då:

Jonas Falkeström

Strategic Business Development Manager på Epiroc Rock Drilling Tools.

E-post : jonas.falkestrom@epiroc.com

Sandra Almqvist

Project Manager – Brand Communication på Epiroc Rock Drilling Tools

E-post: sandra.almqvist@epiroc.com

Powerbit X 2022 Bergborrverktyg till topphammare Sverige Kundberättelse Bergborrverktyg