Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc Powerbit X Sofia tunnel_2.png

Epiroc Powerbit X

12 oktober 2023

Epiroc Powerbit X förvandlar markstöd i Stockholms Sofia Station

Epiroc Powerbit X befinner sig hundra meter under jord, mitt i Stockholm. Den bryter ny mark inom underjordsinfrastruktur med sin diamantskyddade teknik genom att borra hela 3 250 meter utan att några borrkronebyten krävs. På så sätt kan en Epiroc-kund öka sin produktivitet, förbättra sin säkerhet och minska sitt koldioxidavtryck.
Epiroc Powerbit X Sofia tunnel_3.png

Det transformativa anläggningsprojektet för den nya tunnelbanestationen Sofia ingår i ett större projekt för att bygga ut tunnelbanesystemet i Stockholm och är ett samarbete mellan Region Stockholm, staten och fyra kommuner. Med över 150 års erfarenhet inom byggbranschen i ryggen utförs entreprenadkontraktet av Epirocs kund Implenia på uppdrag av Region Stockholm. När stationen Sofia är färdigställd kommer den att vara en av världens djupast liggande tunnelbanestationer, och trafiken planeras starta 2030.


En viktig roll i arbetet spelas av Epiroc-maskinerna Boltec E10 S, Boomer XE3 och Boomer E2. Boltec E10 S används för bergbultning och är utformad för att klara alla steg i bergbultningen inom 60–80 % av arbetstiden jämfört med manuell bultning. 

"Boltec E10 S är en tillförlitlig maskin som presterar bra och kvaliteten på installationen är högre och jämnare än vid manuell bultning. En maskin/operatör kan göra samma sak som fyra personer och fyra maskiner gjorde tidigare. Men trots en effektiv maskin måste vi ändå stoppa produktionen då och då för att byta borrkrona. Kalle Ville Pellinen, operatör på Implenia"

Kalle Ville Pellinen ,Operatör, Implenia

"Frekventa borrkronebyten fick oss att tappa fart. Vi behövde en komplett bultningslösning som gjorde det möjligt för oss att hålla jämna steg med ambitiösa mål."

Daniel Zetterman ,Maskinchef, Implenia
Då varje borrkrona behövde bytas var 60:e–70:e meter: Epiroc introducerade Epiroc för Powerbit X, med diamantskyddad teknik, som en lösning för att minska behovet av borrkronebyten och hjälpa dem att öka produktiviteten och den övergripande säkerheten för sina operatörer.

"Vi såg borrkronebytena som ett område där vi kunde hjälpa Implenia att öka produktiviteten och tog med oss två borrkronor för provkörning. Detta var första gången vi använde Epiroc Powerbit X i en bultnings- eller markstödstillämpning, och dessa två borrkronor har överträffat alla våra förväntningar och resultaten är anmärkningsvärda."

Mattias L Andersson ,Avtals- och försäljningsrepresentant för Epiroc Rock Drilling Tools.

Stor påverkan på produktivitet, logistik och säkerhet

 

Epiroc Powerbit X lyckades inte bara nå sina mål – den första borrkronan nådde fantastiska 3 250 meter, vilket gjorde detta till ett av de bästa resultaten som har uppnåtts med den nya diamanttekniken. Borrkronan erbjuder inte bara längre borrningsintervall, den har även högre borrpenetrationshastighet – upp till 0,5 meter mer per minut – jämfört med vanliga borrkronor.

Epiroc Powerbit X efter att ha borrat ned till 3 200 meter

Epiroc Powerbit X efter att ha borrat ned till 3 200 meter

"Med den första borrkronan kunde vi borra i upp till 11 dagar utan att byta borrkrona. Detta är en game-changer."

Kalle Ville Pellinen ,Operatör, Implenia

"Säkerheten är mycket viktig för oss och genom att kunna borra utan avbrott kan vår operatör stanna i hytten och undvika att gå ut under berget. Tillsammans med Epiroc Boltec E10 S har vi inte haft en enda incident eller olycka under dessa försök."

Daniel Zetterman ,Maskinchef, Implenia

Ett paradigmskifte inom bultning

 

Epiroc Powerbit X har längre livslängd och högre borrpenetrationshastighet, vilket har gjort att Implenia har kunnat öka sin produktivitet. Dessutom är miljöpåverkan det som verkligen sticker ut eftersom de två Epiroc Powerbit X-borrkronorna har eliminerat behovet av upp till 58 borrkronebyten enbart under försöksomgången. 

"Den längre livslängden hos Epiroc Powerbit X har förenklat vår logistik. Normalt skulle vi behöva slipa om en standardborrkrona fyra–fem gånger för att nå 400–500 meter. Eftersom omslipningen inte sker på plats innebär detta avsevärda besparingar vad gäller transporter (i stadstrafik) och hantering från personal. En enorm fördel för oss. Jag tror att Epiroc Powerbit X har potential att förändra våra borrningsprocesser och sätta en ny standard för hela anläggningsbranschen."

Daniel Zetterman ,Maskinchef, Implenia

Resan fortsätter

 

Under hösten vill båda företagen fortsätta sina försök och nästa steg är att utrusta Epiroc Boomer XE3 med Epiroc SR38 (48 mm-borrkronor) och Boltec E10 S med Epiroc SR35 (45 mm-borrkronor).

"Vi är glada över att kunna fortsätta försöken med Implenia och se hur Epiroc Powerbit X kan sätta ännu fler standarder för markstödstillämpningar."

Mattias L Andersson ,Avtals- och försäljningsrepresentant för Epiroc Rock Drilling Tools.

Vill du veta mer? Kontakta då:

Ivan Hadjiev

Business Development Manager PCD på Epiroc Rock Drilling Tools.

E-post : ivan.hadjiev@epiroc.com

Sandra Almqvist

Project Manager – Brand Communication på Epiroc Rock Drilling Tools

E-post: sandra.almqvist@epiroc.com

Powerbit X Bergborrverktyg till topphammare Sverige 2023 Kundberättelse Bergborrverktyg