Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Explorac RC30 Smart handout

Prospekteringsarbetet blir automatiskt

17 november 2023

Nu blir arbetet snabbare, säkrare och mer automatiserat än någonsin – när Explorac RC30 Smart intar scenen.

Ett utvecklingsprojekt som drivs gemensamt av australiensiska och svenska ingenjörer förändrar arbetsmiljön för entreprenörer inom prospektering samtidigt som det erbjuder snabbare och mer effektiv drift för gruvindustrin.

 

Under flera decennier har automationstekniken av uppenbara skäl främst varit inriktad på produktionsborrning. Prospektering har däremot hamnat på efterkälken. Nu när automatiseringen har nått ett avancerat stadium inom praktiskt taget alla andra områden inom gruvdriften ser många prospektering som den sista anhalten.

 

Men det är snart ett minne blott, till stor del tack vare ett unikt samarbete mellan två av världens ledande prospekteringsspecialister – australiensiska Ausdrill och svenska Epiroc – som tillsammans har gjort det möjligt för prospekteringen att träda in i automatiseringseran.

Epiroc and Ausdrill team in fron of Explorac RC30 Smart

Bild från presentationen 2023: Joe Keenan (Ausdrill), Tony Sorgiovanni (Epiroc), John Ivanovski (Ausdrill), Eric Gobbert (Ausdrill). Dean Hamson (Epiroc), Corey Favory (Ausdrill). Matthew McGillivray (Ausdrill). Brad Cooke (Ausdrill), Drew Marsden (Epiroc)

En kraft som gör gott

Det var under 2018 som Ausdrill, en del av Perenti Group och Australiens ledande leverantör av borrningstjänster, observerade stor efterfrågan på automation inom prospekteringsbranschen. Företaget noterade att vissa gruvkunder siktade på ett teknikskifte inom en viss tidsperiod.

 

Eric Gobbert, Senior Manager Business Development and Improvement på Ausdrill, berättar: 

Ausdrill Manager from Explorac RC30 Smart handout

"Som ledande inom borrningsindustrin i Australien tittar vi alltid på hur vi kan använda innovation för att förbättra säkerheten för våra medarbetare och effektiviteten i vår verksamhet."

Eric Gobbert ,Senior Manager Business Development, Ausdrill

Ausdrill grundades för mer än 35 år sedan i Kalgoorlie, i hjärtat av gruvregionen i västra Australien. Företaget har cirka 40 prospekteringsriggar, både RC- och diamant-/kärnenheter, och bestämde sig för att samarbeta med en ledande tillverkare för att möta den ökande efterfrågan.

 

Ausdrill hade tidigare haft ett nära samarbete med Epiroc kring utvecklingen av sina borr- och sprängningsriggar, och föreslog därför att de två företagen skulle samarbeta för att lösa automatiseringsutmaningen, specifikt för RC-teknik (Reverse Circulation – omvänd cirkulation).

 

Det lyckade resultatet av detta samarbete visar sig i dag i form av Epirocs senaste prospekteringsrigg – Explorac RC30 Smart – en RC-borrigg som är den första i sitt slag.


Den lanserades i oktober 2023 och är utrustad med helautomatisk stånghantering, höghastighetsdrift, processövervakning, fjärrstyrning och en rad andra förbättringar som gör att arbetet kan utföras snabbare, säkrare och mer effektivt än någonsin.

Explorac RC30 Smart

Tack vare den automatiska stånghanteringen är det möjligt för en ensam operatör att enkelt lägga till och ta bort stänger,

Supertydliga specifikationer

Projektet syftade till att lösa mycket specifika problem, minns Eric Gobbert.

 

”Vi ville hålla operatören utanför nedslagsområdena runt riggarna. Vi ville ha avancerade förreglingar och säkerhetsövervakningsfunktioner, kontinuerlig övervakning av processen samt förbättringar vad gäller tillförlitlighet och underhåll, och vi ville få det gjort så snabbt det gick.”

Att automatisera stånghanteringsfunktionen på en prospekteringsrigg är en betydligt mer komplex uppgift än att göra samma sak på en produktionsrigg. För det första är stånghanteringen på produktionsriggar isolerad från borrtornet eftersom riggarna har tillräckligt med borrstänger ombord, vilket gör det möjligt att installera permanenta säkerhetsbarriärer så att borrstängerna inte kan falla ut. 

Däremot borrar prospekteringsriggar mycket djupare än produktionsriggar, vilket kräver åtkomst till flera borrstänger från utanför borrtornsområdet, vilket ökar risken för operatören. Detta innebär att vid borrning av djupare hål med stänger som levereras från en truck behövde stånghanteringssystemet ”lära sig” att starta från en ny position för varje hål.

 

Explorac RC30 Smart innebär därför en stor förändring när det gäller prospektering inom yttillämpningar och tar prospekteringstekniken till nästa nivå, förklarar David Benton, Global Product Manager for Exploration på Epiroc.

Portrait of Product Manager Exploration

"Riggen kombinerar sömlöst automatiserade sekvenser och inbyggda förreglingar för att eliminera högriskuppgifter och repetitiva uppgifter samtidigt som den erbjuder den högsta dragkraftskapaciteten någonsin hos en prospekteringsborr från Epiroc."

David Benton ,Global Product Manager Exploration, Epiroc
En annan tydlig fördel med automation, förutom ökad säkerhet, är mindre slitage på förbrukningsartiklar eftersom uppgifter som till exempel stånghantering upprepas med exakt samma resultat varje gång. Detta ökar utrustningens drifttid och innebär att förebyggande underhåll blir mycket enklare.   

Hands Off Steel!

Radio Control  on Explorac RC30 Smart

Radio Remote Control, Explorac RC30 Smart

Eric Gobbert lyfter fram Ausdrills initiativ att engagera sig i ett långsiktigt projekt för att införa handsfree-teknik och automatiserade borrningsprocesser.


Vi kallar detta ”Hands Off Steel”, vilket också blev vår slogan för införandet av automation inom borrning med omvänd spolning här i Australien. När det gäller automatisering av stånghanteringsfunktionen var det självklart ett passande motto.”


Att snabba på de automatiserade sekvenserna var en viktig faktor under utvecklingsfasen av Explorac RC30 Smart, berättar han.

 

”Vi var tvungna att se till att stånghanteringssystemet skulle vara snabbare än operatörerna, annars skulle de bara ha fortsatt att göra jobbet manuellt. Det finns miljontals fördelar att uppnå med automation, och vi vet fortfarande inte var det kommer att sluta.

 

”Vi var mycket angelägna om att engagera oss i den här konstruktionen och utvecklingen eftersom den uppfyller alla våra Perenti-principer om 'Enable Tomorrow and 'Smarter Together'. Vårt mål är att minimera riskerna på arbetsplatsen och se till att våra team inte utsätts för några onödiga risker.” 

Skalbar plattform

Explorac RC30 Smart förbättrar inte bara driftprestandan och säkerheten, utan har även utformats på ett sätt som stödjer framtida uppskalning av riggens funktioner. Detta gör det möjligt för Ausdrill och andra entreprenörer att enkelt uppgradera utrustningen när nya automatiseringsfunktioner blir tillgängliga.


Detta säkerställer att entreprenörerna kan hålla jämna steg med branschförändringarna och får högsta möjliga avkastning på sin investering under borriggens hela livslängd.

Kloka huvuden slogs ihop

Förutom ett tekniskt genomslag representerar nya Explorac RC30 Smart en hopslagning av kloka huvuden – ett samarbete som har hyllats av båda parter.

 

Så här säger Ausdrills Eric Gobbert: "Vi var mycket imponerade av Epirocs engagemang i det här projektet och hur de byggde upp en förståelse för våra behov och krav. Vi kände att vi verkligen hade utrymme att påverka utformningen av den här nya riggen med de specifikationer vi tillhandahöll.

 

Det uppstod många problem under de första par åren av samarbetet, till exempel att delar slets snabbare än väntat eller att riggen inte var kvar i autoläget, men vi lyckades övervinna alla dessa utmaningar.”

 

För Epirocs del exemplifierar projektet enligt David Benton företagets kärnvärden – innovation, engagemang och samarbete.

 

”Mycket arbete har lagts ned från båda håll, framför allt med tanke på de förseningar som orsakades av coronapandemin”, säger han. ”Men vår kommunikation har varit öppen och Ausdrill har varit mycket förstående under hela projektet.”

 

Inlärningskurva

Explorac RC30 Smart with truck

Prototypen har nu levererats till Ausdrill. Vad har då den nya riggen inneburit för Ausdrills verksamhet?

 

”Vi behövde i princip helt lära oss att borra på nytt med den här riggen eftersom den var så annorlunda än det operatörerna var vana vid”, säger Eric Gobbert. "De var tvungna att lära sig borra i autoläge, och det tog tid. Vårt underhållsteam var också tvungna att lära sig hur riggen fungerar, och Epiroc har hjälpt till med detta också.

 

Det råder ingen tvekan om att utvecklingen av Explorac RC30 Smart har gjort det möjligt för oss att utveckla den tekniska färdplanen enligt våra kunders krav. Förhoppningsvis kommer det att göra det möjligt för oss att komma med anbud i upphandlingar om projekt med Tier 1-kunder som vissa av våra konkurrenter inte kan leverera på grund av att de inte har den tekniska kapaciteten.”

 

Även om projektet har satt fart på automatiseringen av prospektering och borrning är båda parter överens om att det krävs mer arbete. Som David Benton uttrycker det hela: ”Med en stark grund för vidareutveckling på plats är vi inriktade på innovation mot fullständig automatisering av hela RC-borrningsprocessen från början till slut.”

Utforskning 2023 Explorac RC30 Smart Internationell Yta Ovanjordprospektering Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse