Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Loading...

Loading...

Söker du en anledning att göra karriär hos oss? Vi kan ge dig 10 miljarder.

Den snabba befolkningstillväxten i städerna har blivit en av vår tids största utmaningar. I dag lever cirka 8 miljarder människor på jorden, och om bara några årtionden kommer vi att vara närmare 10 miljarder. För att utveckla städer som kan hantera en den växande befolkningen på ett hållbart sätt, så måste vi påskynda omvandlingen mot en grönare och mer innovativ gruv- och anläggningsindustri. Vill du hjälpa oss med det?

Två stora utmaningar

En av de främsta utmaningarna är den ökade efterfrågan på bostäder. I takt med att befolkningen i städerna ökar, så blir behovet av prisvärda och ändamålsenliga bostäder kritiskt. Regeringar och stadsplanerare måste prioritera utvecklingen av prisvärda bostadsalternativ och planera städerna utifrån den ständigt växande befolkningen.

En annan stor utmaning är infrastrukturen för transporter. När städerna växer så växer också trafikstockningarna. Det leder till längre pendlingstider, ökade föroreningar och lägre produktivitet. Att bygga effektiva och tillförlitliga system för kollektivtrafik, främja alternativa transportsätt och införa smart teknik är avgörande för att kunna minska trafikstockningarna och förbättra den allmänna livskvaliteten i stadsområden.

Vi på Epiroc påskyndar omvandlingen med avancerad anläggningsutrustning samt expertkunskap inom underjordiska tunnlar och automatiseringsteknik.


Loading...

Loading...

Cirkularitet kan minska CO2-utsläppen från byggmaterial med 38%

I växande städer krävs det ibland att gamla byggnader rivs för att ge plats åt nya. I Europa skapades cirka 850 miljoner ton bygg- och rivningsavfall bara under 2020. Byggnader, vägar, infrastruktur och andra av människan skapade inslag i vår omgivning använder nästan hälften av de material som utvinns globalt varje år. Det är en betydande och bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser.

 

Hur vi utformar, bygger och så småningom river vår byggda miljö kommer att ha stor inverkan på den gröna omställningen. En cirkulär ekonomi skulle kunna minska de globala koldioxidutsläppen från byggmaterial med 38% till 2050 genom lägre åtgång av stål, aluminium, cement och plast. Den skulle också kunna göra öka motståndskraften mot störningar i leveranskedjan och prisvolatilitet för råvaror.

Loading...

Loading...