Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Loading...

Loading...

De flesta säger att det är tre saker som förändrar vår bransch. Vi säger att det är fyra

När du läser om vår bransch kommer du att hitta många påståenden om att tre saker i grunden håller på att förändra gruv- och anläggningsindustrin.

Den första handlar om övergången från fossila bränslen till elektrifiering. Den andra om digitaliseringen, som leder till högre säkerhet och produktivitet samt till ett mer hållbart utnyttjande av resurser. Den tredje faktorn är automatisering, som också kommer att höja säkerheten och produktiviteten samtidigt som den förändrar vårt sätt att arbeta.

Men vad många glömmer är den fjärde drivkraften för förändring: Människorna bakom lösningar och innovationer. För oss på Epiroc börjar allt med människor. Vår vision, ”Dare to think new”, visar tydligt vad vi vill uppnå och visar att vi inte nöjer oss med att följa andra.

 

Innovation är en väsentlig del av vårt DNA. Vårt arbete med inkludering och mångfald håller oss i framkant i vår bransch genom att det driver utvecklingen av nya idéer och kreativa lösningar.

 

Vi strävar efter att vårda en kultur som bygger på förtroende. I det ingår att skapa en miljö där alla har en stark känsla av tillhörighet och vågar prova nya saker utan rädsla för att misslyckas.

 

 

Oskar Lundberg är Head of Innovation på Underground division på Epiroc. Hans jobb är att hitta framtida tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Hur skapar Epiroc en företagskultur som främjar innovation?


– Hela företagets filosofi går ut på att hitta nya vägar att göra saker. Du behöver bara titta på vår vision: ”Dare to think new”. Eftersom nya idéer alltid kommer från människor handlar det i grund och botten om att skapa en miljö där man känner sig trygg med att tänka annorlunda. Vi lägger mycket tid internt med att arbeta med beteenden, det vill säga hur vi ser på varandra som kollegor och förstår hur varje individ bidrar på olika sätt med att utveckla innovationer.

 

En ny idé är ofta sårbar. Därför är det viktigt att inte avfärda den direkt. I stället för att avfärda, så lyssnar vi och ställer frågor. Det leder ofta till att vi lär oss mer om hur andra människor tänker. Ledningen är tydlig med att alla medarbetare har rätt att ge förslag på idéer och det är förstås fantastiskt att alla vi på Epiroc kan vara med och förändra hur framtidens gruv- och anläggningsindustri ska se ut!

 

Kan du ge ett exempel på det?

– Det är viktigt att alla har en plattform för att göra sig hörda och att det finns möjlighet att driva sina idéer framåt. Därför har alla divisioner olika system för att samla in idéer, där alla kan vara med och bidra. Det finns också ett gemensamt Epiroc-program som heter ”Foster” som är tillgängligt för alla, oavsett roll.

 

Hur går arbetet till? 

 

– Vi tittar mycket på andra branscher för att få idéer och inspiration, till exempel dataspelsbranschen, fordonsindustrin och rymdindustrin. När en rymdfärja skjuts upp vibrerar den mycket. Här finns mycket att lära och ta efter inom vår industri, eftersom borrning också leder till starka vibrationer. 

Jag arbetar också med Innovation Labs, där vi driver aktiviteter som är i stadiet innan man övergår till att göra en funktion eller produkt. Det är en fri roll, där vi ständigt utforskar nya tänkbara lösningar, deras potentiella värde och mognaden hos den teknik som kan utvecklas till en ny funktion eller en helt ny produkt. 

 

Vi gör ofta misstag. Det är bra, eftersom det är i det här skedet som alla fel och brister ska upptäckas. På så sätt vet vi vilka svårigheter vi måste tackla framöver. I vår arbetsmetod för idéer utvärderar vi gemensamt hur en innovation kan passa in i vår produktportfölj och om det finns synergier med andra lösningar.

 

Hur har innovationsarbetet utvecklats genom åren?

– En tydlig skillnad i dag, jämfört med när jag började på företaget 2017, är att vi har ett mer öppet samarbete med kunder och externa partners när vi utvecklar nya lösningar. Den input vi får utifrån är mycket viktig för att ta fram produkter som skapar mervärde. Att arbeta i symbios med kunden, och därigenom också styra vår framtida inriktning, är både roligt och givande.

Epiroc