Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Du gör stor skillnad i energiomställningen

Visste du att gruvindustrin spelar en avgörande roll i energiomställningen? Efterfrågan på kritiska metaller och mineraler kommer att öka kraftigt i takt med att vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle. Vår roll är att hjälpa till att utvinna dessa mineraler och metaller på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. 

Ämnen som litium, nickel, kobolt och grafit är nödvändiga material för framtidens elmotorer och vindkraftverk. Efterfrågan på koppar, som behövs för nya elnät, väntas också öka drastiskt.

 

I en rapport från Internationella energirådet (IEA) drogs slutsatsen att om vi ska nå nettonollutsläpp som ett globalt mål, kommer efterfrågan på dessa mineraler och metaller att öka sex gånger fram till 2050, jämfört med dagens behov. 

Kan återvinning vara en del av lösningen?

Enligt IEA kommer återvinningen att minska behovet av primära mineraler med cirka 10 % till 2040. Det kommer med andra ord att krävas en ökad produktion av mineraler och metaller under lång tid.

 

Med andra ord: vi kan inte stoppa gruvdriften för att bygga ett hållbart samhälle. Men vi kan skynda på omställningen mot en mer hållbar gruvindustri. Vi på Epiroc driver den här förändringen. Med oss kan du göra skillnad för framtiden.