Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Den svenska gruvan

Loading...

Loading...

Den svenska gruvnäringen

Idag är gruvindustrin en stor arbetsgivare. Utöver direkta jobb skapas en betydande mängd arbetstillfällen lokalt genom bolagens inköp av tjänster och material. Den ökade ekonomiska aktiviteten ger ytterligare arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna men som behövs i levande samhällen.

 

Ett jobb i gruvbranschen skapar 1,8 indirekta arbetstillfällen i underleverantörsleden. Tillsammans ger dem i sin tur arbetstillfällen i näringar som inte är direkt kopplade till gruvorna; mataffärer, restauranger, kultur- och idrottsliv, men som behövs i levande samhällen.

Gruvindustri