Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Epiroc är ett nytt bolag men vi är på intet sätt nya i branschen. Vi startade som en del av Atlas Copco och vi är stolta över att bygger vidare på vårt 140-åriga arv av tekniskt innovation. Kunskapen, innovationskraften och fokuseringen på att lösa våra kunders problem fortsätter att vara hjärtat i vår verksamhet.


Epiroc kommer ursprungligen från Atlas Copcos affärsdivisioner Mining and Rock Excavation Technique och Hydraulisk Attachment Tools. Det nya bolaget bildades för att vara en starkare och mer fokuserad partner för våra kunder. 


Våra kärnvärden - innovation, engagemang och samarbete - är våra kärnvärden som hjälper oss att behålla vår ledarposition, även i en omväxlande miljö. De bildade vårt förflutna, skapade vår nuvarande, och kommer att styra vår framtid.


Innovation är en viktig egenskap hos Epiroc. Vi är kreativa, öppna och entreprenöriella, och försöker ständigt bli bättre på allt vi gör. Vår innovativa anda är en del av vilka vi är och en nyckel till att nå våra mål.


 


Vi är engagerade i att möta och överträffa våra kunders förväntningar på partnerskap och produktivitet. Vi får kundernas förtroende genom branschledande kvalitet och tillförlitlighet.


 


Vi tror på nära samarbete med kollegor, kunder, affärspartners och andra intressenter. Vår arbetskultur är service- och handlingsinriktad, med en tydlig hängivenhet gentemot våra kunder.


 

Do you want to know more about the Atlas Copco products and services, visit their website.

Epiroc Atlas Copco