Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco samordnar EU-initiativ för hållbara och smarta gruvdriftssystem

15 december 2016

Atlas Copco Rock Drills AB har utsetts till samordnare för ett europeiskt konsortium för hållbara och smarta gruvdriftssystem (SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems). Detta initiativ från gruvindustrin finansieras av Horizon 2020, det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills i Europa. Tanken är att kunna bibehålla en hållbar ekonomisk tillväxt. Horizon 2020 har politisk uppbackning av de europeiska ledarna och EU-parlamentet. Mer information gällande omfattningen av detta spännande initiativ finns på SIMSmining.eu

Atlas Copco antar utmaningen att driva den europeiska gruvindustrin framåt

I syfte att öka antalet arbetstillfällen och förbättra de metoder som används inom gruvindustrin uppmanade Horizon 2020 till nya innovationer inom den europeiska gruvindustrin. Elva organisationer från Sverige, Finland, Tyskland och Polen antog utmaningen och utgör nu del av ett konsortium.
Som samordnare för initiativet kommer Atlas Copco att dela information med medlemmarna i projektkonsortiet och externa intressenter som kunder, politiker och samhället i allmänhet. Utöver Atlas Copco består SIMS-konsortiumet av ABB, Agnico Eagle, Boliden, Ericsson, KGHM Cuprum, K+S KALI, LKAB, Mobilaris, Luleå tekniska universitet och RWTH Aachen University.
”Intressenternas förväntningar är höga, men med ett så pass starkt konsortium kommer vi säkerligen att nå våra mål”, säger Mikael Ramström, Atlas Copcos chef för globala strategiska projekt och allianser som nu axlar rollen som SIMS-projektsamordnare.

Formar den framtida gruvdriften

Atlas Copco tillhandahåller borrnings- och bergbrytningsutrustning via ett globalt nätverk. Med nya framsteg inom låga utsläppsnivåer, batteridriven utrustning, såväl som telematik och automatisering anses det väletablerade svenska företaget vara en viktig drivkraft som hjälper till att forma framtiden för hållbar gruvdrift. Atlas Copcos starka ställning inom branschen och deras framåttänkande gjorde dem till det självklara valet för att samordna detta konsortium, som har en total budget på 16 miljoner euro under en treårsperiod.
”Vi är enormt stolta över att få leda detta konsortium. Det har varit mycket spännande att utveckla ett vinnande projektförslag tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna. Vi ser fram emot nästa fas när vi förbereder SIMS-initiativets start”, säger Andreas Nordbrandt, verkställande direktör för Atlas Copco Underground Rock Excavation Division.

Ändra allmänhetens uppfattning om gruvindustrin

SIMS-konsortiet strävar inte bara efter ekonomisk tillväxt utan vill även ändra uppfattningen av gruvindustrin som helhet. Med innovativa lösningar med fokus på säker, effektiv och ekologisk gruvdrift vill SIMS-medlemmarna visa att hållbara metoder inte bara är önskvärda, utan avgörande för en lönsam gruvverksamhet.
Varje medlem i SIMS-konsortiet presenterar sina nya framsteg i aktiva gruvor runtom i Europa. Teknik som presenteras är till exempel: 5G-kommunikation från Ericsson, 800xA-processkontroll från ABB, Mobilaris underjordiska positioneringssystem och Atlas Copcos batteridrivna och automatiseringsteknik för gruvdrift.
Atlas Copco är stolta över att få en avgörande roll i främjandet av de senaste innovationerna som utvecklas av samtliga SIMS-medlemmar. ”SIMS är en fantastisk möjlighet och vi ser fram emot ett nära samarbete med etablerade partners för att främja innovation och säkerheten inom gruvindustrin”, säger Morgan Rody som är SIMS-projektledare för Atlas Copco.
Arbetet inom SIMS-konsortiet dokumenteras och uppgifterna kommer sedan att delas med intressenter inom både den europeiska och den globala gruvindustrin. På så sätt kan gruvindustrin vidareutvecklas. Resultaten är beviset på hur de europeiska innovatörerna formar framtiden för global gruvdrift.
Mer information om SIMS finns på: SIMSmining.eu
För mer information, vänligen kontakta
Morgan Rod
Project Manager för Underground Rock Excavation Division
Atlas Copco Rock Drills AB
E-post: morgan.rody@se.atlascopco.com


Ann-Sofie Andersson
Acting Global Communications and Brand Manager
Underground Rock Excavation Division
Atlas Copco Rock Drills AB
Telefon: +46 (0)19 670 78 25 – Mobil: +46 (0)72 183 84 34
E-post: ann-sofie.andersson@se.atlascopco.com 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen tillhandahåller innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem till kunderna. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco intäkter på 102 miljarder kronor (11 miljarder euro) och fler än 43 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.se
Underground Rock Excavation är en avdelning inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Avdelningen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Atlas Copcos tydliga fokus på innovativ produktutveckling, service och support ger ökad kundnytta. Avdelningens huvudkontor och största produktionsanläggning ligger i Sverige.