Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco samarbetar med Saab och Combitech och utvecklar säkra digitaliseringslösningar för gruvdrift

4 oktober 2017

Atlas Copco har tecknat en avsiktsförklaring med försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB och dotterbolaget och teknikkonsultföretaget Combitech. Samarbetet går hand i hand med Atlas Copcos aggressiva investeringar i säker digitaliserad gruvverksamhet. Samarbetet kommer att grunda sig i Atlas Copcos starka ställning och många års erfarenhet av gruvindustrin samt i Combitechs breda erfarenhet från digitalisering av flygteknik, försvar och telekommunikation.

Att rationalisera gruvverksamheter leder inte bara till avsevärda besparingar och förbättringar av produktiviteten, det ger även Atlas Copcos kunder bättre säkerhet. Atlas Copco har valt att inleda ett samarbete med Saab och Combitech i och med att företaget ytterligare går framåt vad gäller sina digitala lösningar och automatiseringslösningar. Man har undertecknat en avsiktsförklaring där det förstärkta samarbetet specificeras i grova drag. Det nya samarbetet inbegriper digitaliseringsinsatser med anknytning till självgående kontrolltorn för gruvdrift, cybersäkerhet och ekosystemslösningar. Samarbetet kommer att bygga på Saabs tekniska plattformar och på de arbetsmetoder och den erfarenheter som Combitech har erhållit när Gripen E-stridsflygplanen digitaliserades – en insats som halverade utvecklingstiden och märkbart reducerade kostnaderna.

”Detta samarbete går helt i linje med vår syn på framtidens digitala gruva”, säger Helena Hedblom, VD för Atlas Copcos verksamhetsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Många av våra kunder har redan påbörjat digitaliseringsprocessen och många andra kommer snart att påbörja den. Vårt mål är att hjälpa våra kunder längs vägen och att tillmötesgå deras ökade krav på cybersäkerhet och integrerade lösningar. I syfte att förkorta ledtiderna har vi valt att samarbeta med de bästa i branschen. Vi ser stor potential i att kombinera vårt företags produkter och erfarenhet med Combitechs teknik”, avslutade Hedblom.

”Det faktum att ett världsledande svenskt industriföretag har valt oss till sin digitaliseringspartner känns verkligen som en bekräftelse”, sa Combitechs vice VD, Lars Ydreskog, som är ansvarig för digitaliseringen på företaget. ”Det visar att den unika erfarenhet som vi fick när vi digitaliserade stridsflygplanen Gripen E, tillsammans med det faktum att vi är ledare inom cybersäkerhet, gör att vi är mycket attraktiva för den globala industrin. Samarbetet med Atlas Copco är ett viktigt steg mot att uppnå målet att bli ett kunskapsnav för digitalisering av den svenska industrin”, avslutade Ydreskog.

Det här samarbetet är ännu ett exempel på Atlas Copcos ökade fokus på en säker digitalisering av gruvdriften. Tidigare i år förvärvade Atlas Copco en andel i Mobilaris MCE, ett företag vars programvarulösningar ger användare en heltäckande bild av gruvdriften, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och personal.
Om du vill ha mer information kontaktar du

Saab airport security control room
Atlas Copco Scooptram

Företagsnyheter Internationell Nyheter 2017 Pressmeddelande