Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco lanserar produktsortimentet med den nya generationens mobila gruvarbetare – framtiden inom gruvbrytning i hårt berg

7 juli 2017

Efter flera år av forskning och utveckling är Atlas Copco stolta över att lansera produktsortimentet med den nya generationens mobila gruvarbetare. Produktsortimentet med mobila gruvarbetare erbjuder ett kontinuerligt system för gruvbrytning i hårt berg som möjliggör snabbare avanceringstakt, enklare planering och säkrare arbetsmiljö jämfört med traditionella metoder. Den nya generationens mobila gruvarbetare utgörs för närvarande av tre olika produktmodeller. ”Vi är väldigt glada över att lansera vår produktfamilj av mobila gruvarbetare. Med denna revolutionerande teknik sätter vi säkerhet och kontinuerlig gruvbrytning och tunneldrivning först. Mobila gruvarbetare är nästa steg i utvecklingen av mekanisk bergbrytning”, säger Mikael Ramström, Director of Mechanical Rock Excavation på Atlas Copco.


Atlas Copco Mobile Miner product family
Atlas Copco, ledande tillverkare av utrustning för gruvor och anläggningsteknik, har utvecklat det nya produktsortimentet av nästa generations Mobile Miner i nära samarbete med globala gruvföretag med målet att röra sig mot ett kontinuerligt gruvdriftssystem baserat på mekanisk bergbrytning. ”Vi använder en välkänd teknik, förpackad i en liten och flexibel maskin. Vi är övertygade om att det här blir en framgång som kan förändra gruvindustrin”, säger Ramström.
Bättre effektivitet Det största problemet med gruvdrift i hårt berg är att det är svårt att bryta det mekaniskt. Användning av en traditionell borrnings- och sprängningsmetod är en process med långsam start och stopp. Gruvan måste evakueras före sprängning och olika gaser skapas vid en explosion. Vid användning av mekanisk bergbrytning baserat på hackor för mjuka bergarter slits brytverktygen snabbt, avanceringstakten är låg och energiförbrukningen är hög. Atlas Copco introducerar nu en teknik med stållameller för gruvindustrin, en teknik som länge har använts i anläggningsbranschen. ”Med den nya generationens Mobile Miner är bergbrytningsprocessen kontinuerlig och förutsägbar vilket gör planering och schemaläggning mycket enklare – en kritisk faktor för att gruvindustrins verksamhet ska bli mer kostnadseffektiv och förutsägbar,” säger Johnny Lyly, Global Product Manager för Mobile Miner på Atlas Copco.
Säkrare drift
En viktig aspekt hos Mobile Miner är operatörernas säkerhet. Mobile Miner åsamkar mindre skador på omgivande berg och minskar risken för fall till marken. Eftersom de är automatiserade och fjärrstyrda innebär det också att operatören kan flytta sig bort från farliga platser i gruvan. På så sätt förbättrar denna typ av innovation och modernisering både säkerhet och långsiktiga prestanda i en gruva. För mer information om Mobile Miner-produktfamiljen kan du besöka: atlascopco.com

Internationell Nyheter 2017 Pressmeddelande