Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco vinner order från Pucobre i Chile för att stärka gruvdriftens produktivitet

7 mars 2018

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har vunnit en betydande order från det chilenska gruvbolaget Sociedad Punta del Cobre SA. Utrustningen, som kommer att öka produktiviteten och minska produktionskostnaderna, ska levereras av Epiroc.

Punta del Cobre, som kallas Pucobre, har beställt Epirocs lastnings- och transportmaskiner för användning i tre koppargruvor i Atacama-regionen i norra Chile. Beställningen uppgår till 26 miljoner USD (205 miljoner SEK) och mottogs under det första kvartalet 2018. Beställningen lades hos Epiroc, Atlas Copcos helägda dotterbolag som ska avknoppas och listas på börsen i mitten av 2018, förutsatt godkännande av Atlas Copcos aktieägare.

”Vi är stolta över att spela en viktig roll när Pucobre tar sin gruvdriftsproduktivitet till en högre nivå”, säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. ”Vårt fokus är att säkerställa att kunderna får högre produktivitet, bättre energibesparingar och bättre operatörssäkerhet.”

Pucobre har tidigare köpt borraggregat från Atlas Copco.

Den nya utrustningen inkluderar Minetruck MT65 och den underjordiska lastmaskinen Scooptram ST18. De högpresterande maskinerna ska levereras under de kommande två åren och kommer att vara utrustade med Epirocs telematiksystem Certiq, som möjliggör automatisk och intelligent övervakning av produktivitet och maskinprestanda.
Minetruck MT65
Om du vill ha mer information kontaktar duMinetruck MT65 Internationell Nyheter Scooptram ST18 Pressmeddelande 2018