Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epirocs miljöklassade biomejselfett till hydraulhammare för användning i känsliga områden

Epirocs nya biomejselfett används för att smörja bussningar i hydraulhammare, vilket förhindrar slitage på bussningen och förlänger verktygets livslängd. Sammansättningen är baserad på särskilda syntetiska estrar som är biologiskt nedbrytbara och har godkänts av EU-kommissionen för användning i miljökänsliga tillämpningar.

Inuti en hydraulhammare når arbetstemperaturen upp till 1 100 °C under extrem belastning. Under dessa förhållanden övergår standardfett till flytande form och rinner bort. Utan tillräcklig smörjning slits bussningarna ut snabbare, vilket ökar kostnaderna för hammaren.

Enastående prestanda vid hög temperatur¬¬¬
Epirocs biomejselfett är specialanpassat för hydraulhammare och ger utmärkta prestanda över ett brett temperaturområde från -30 °C upp till +1 100 °C.

Epirocs biomejselfett har goda lastbärande egenskaper med mycket hög avskiljningskapacitet. Det bidrar till att minska driftskostnaderna genom att minska slitage och risken för att verktyget går sönder. Hög vattentålighet gör fettet lämpligt för undervattenstillämpningar och produkten har också enastående korrosionsskydd.

För att hydraulhammaren ska dra full nytta av Epirocs biomejselfett bör den smörjas med jämna mellanrum utan att smörjas för mycket vid ett tillfälle.

Automatisk eller manuell smörjning
Epirocs biomejselfet är lämpligt för automatisk smörjning av Epiroc-hydraulhammare med ContiLubeTM II Micro eller ContiLubeTM II eller för manuell smörjning med fettspruta av hammare från Epiroc eller andra märken.

Produkten levereras i påfyllningsbara patroner eller i burkar. Patronstorlekar: 150 g, 400 g, 500 g. Burkstorlekar: 15 kg, 45 kg. Förpackningarna är miljömärkta med EU-blomman (DE/027/243).

Hydraulhammare Hydraultillbehör Vätskor Internationell Förbrukningsartiklar 2018 Pressmeddelande