Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc Drilling Solutions investerar i företag för automatiserade gruvdriftslösningar

30 oktober 2018

Garland, Texas: Epiroc Drilling Solutions, LLC, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna, har förvärvat en del av ASI Mining, LLC, ett företag med säte i USA som erbjuder tekniklösningar för automatiserade fordon för gruvdrift.
Epiroc har förvärvat 34 % av ASI Mining, som har huvudkontor i Mendon, Utah i USA och är ett dotterbolag till Autonomous Solutions Inc. Företaget utvecklar bland annat hårdvara och mjukvara som omvandlar fordon till automatiserad drift, och programvaruplattformar på systemnivå för styrning av autonoma maskinparker i olika gruvtillämpningar. Lösningarna går att integrera med mobil gruvutrustning oavsett märke eller modell och används av kunder inom gruvindustrin i hela världen. Företaget har under 2018 haft en omsättning på mer än 6 miljoner USD.

”Vi tror på ASI Mining och de fördelar de kan tillföra gruvindustrin, säger Jose Manuel Sanchez, vd för Drilling Solutions på Epiroc. ”Vi är ser fram emot den potential som finns med ASI-produkterna och Epirocs globala närvaro inom gruvdrift.”

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Epirocs börsvärde och offentliggörs inte. Epiroc Drilling Solutions LLC är investeringsbolaget under ASI Mining. Intäkter och rörelseresultat redovisas separat.

”Tio år sedan startade vi automatiseringsprogrammet Pit Viper som nu har lett till ett paradigmskifte i hur borrning sker i dagbrott”, säger Jon Torpy, vice vd för Marketing Drilling Solutions på Epiroc. ”Vi tror att ASI Minings lösningar kommer att föra branschen mot högre produktivitet och säkerhet. Det är ett spännande samarbete med stor potential när vi tar fram nya lösningar för gruvindustrin”.
Autonomous mine
För mer information, kontakta:

Ola Kinnander, presschef
media@epiroc.com
+46 70 347 2455

Evgenia Kulikova, Global Communication and Brand Manager, Drilling Solutions
evgenia.kulikova@epiroc.com

Gruv- och bergbrytning Rotationsriggar för spränghålsborrning Acquisition Borriggar Gruvindustri Internationell Epiroc Drilling Solutions Automatisering Pressmeddelande 2018