Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc lanserar pumpbart resinsystem för bergbultning under jord

En av de svårare uppgifterna inom bergförstärkning vid gruvbrytning och tunneldrivning är att montera beständiga bergbultar under dåliga bergförhållanden. Bergbultning är på grund av detta ofta flaskhalsen inom borr- och sprängningscykeln, vilket leder till svårigheter med att förutse schemaläggningen av arbetsuppgifter. Tillsammans med LKAB, en viktig SIMS-projektpartner (Sustainable Intelligent Mining Systems), har Epiroc utvecklat en lösning på det här problemet.
Kantiga eller spröda förhållanden gör ofta att borrade bulthål helt eller delvis blockeras. Det fördröjer eller i värsta fall förhindrar tillsättning av bindemedel som cementinjekteringsbruk eller resinpatroner i bulthålet. Epiroc- och LKAB-lösningen ger ett snabbare, mer tillförlitligt och kostnadseffektivt bultningsalternativ för långsiktig bergförstärkning i svåra markförhållanden.
Boltec E Pumpable Resin
”En viktig faktor för att uppnå en användbar bergförstärkningslösning är att ha ett system där bultkonstruktionen, bindemedlet och bultningsriggen samverkar för att ge en robust och tillförlitlig bultinstallation,” säger Peter Bray, Global Product Manager, Epiroc. ”Därför har Epiroc samarbetat med en ledande bult- och kemikalieleverantör för att skapa ett bultningssystem som löser problemen som uppstår vid långsiktig bultning i dåliga markförhållanden,” fortsätter Bray.
Resultatet av detta arbete är ett integrerat pumpbart resinsystem med två komponenter som kan användas med antingen en självgängande ankarbult (SDA) vid svårare markförhållanden eller en ihålig tvåstegsbult vid mer måttliga markförhållanden.

"Möjligheten att välja en beständig bergbult som passar markförhållandena innebär att kunderna kan uppnå en optimal bergförstärkning i fråga om funktion och budget."

Peter Bray, Global Product Manager, Epiroc.
Det integrerade pumpbara resinsystemet från Epiroc är utformat för användning med mekaniserade bultningsaggregat av modellerna Boltec M och Boltec E.
Vill du ha mer information kontaktar du:

Peter Bray, Global Product Manager Underground Rock Reinforcement Equipment – Epiroc Underground Rock Excavation division +46 (0)733 37 80 322 peter.bray@epiroc.com

Ann-Sofie Andersson, Global Communications and Brand Manager, Epiroc Underground Rock Excavation division +46 (0)721 838 434 ann-sofie.andersson@epiroc.com

Under marken Boltec E Internationell Underjordiskt bergsschakt 2019 Pressmeddelande