Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Epiroc-anläggningen i Essen, Tyskland är certifierad enligt ISO 50001

Skyddet för miljön har högsta prioritet hos Epiroc. Produktionsföretaget i Essen, Tyskland, är den första enheten i Epiroc-organisationen som certifieras enligt de stränga kraven för energiledningssystem i ISO 50001. Sedan fabrikens första certifiering år 2016 har kontinuerliga energibesparingsinitiativ lett till betydande minskningar av energiförbrukningen och anläggningen har omcertifierats 2019.

Location Essen
På anläggningen i Essen tillverkas hydrauliska redskap för grävmaskiner såsom medelstora och stora hydraulhammare och tysta demoleringsverktyg. Produktionen i Essen involverar storskalig tillverkning med värmebehandling och andra energiintensiva processer.

Initiativ för energibesparing
De striktaste av alla ISO-standarder, ISO 50001-certifieringen, kräver dokumenterade årliga minskningar av el- och gasförbrukningen och på fabriken i Essen har ett antal effektiva energibesparande initiativ implementerats.

Värmebehandlingsprocessen har optimerats så att energispill undviks genom att ugnarna endast används när de är helt fyllda. I alla processer används optimala mängder av delar och material och en ny typ av pulverbeläggning som fungerar vid lägre temperaturer håller på att testas. Dessutom används lysdioder överallt där det är möjligt.

Ledningen i Essen är övertygade om att ”det alltid finns ett bättre sätt” och de energibesparande aktiviteterna fortgår ständigt. Ansvaret för de kontinuerliga förbättringarna på anläggningen hanteras av en grupp bestående av representanter från olika produktionsfunktioner och SHEQ och energiförbrukningen övervakas dygnet runt, alla dagar i veckan, vilket gör att resultaten av de kontinuerliga åtgärderna kan mätas omedelbart.

Alla är vinnare
Fördelarna för både miljön och Essen-anläggningen framstår klart. Under 2017-2018 kunde anläggningen minska el- och gasförbrukningen med 9 % samtidigt som produktionen ökade. Den lägre energiförbrukningen minskar anläggningens miljöpåverkan och bidrar till att minska driftskostnaderna. En annan fördel för Epiroc är att ISO 50001-certifieringen gör det enklare för företaget att erhålla externt finansiellt stöd för miljöförbättrande investeringar.

Andra ISO-certifieringar som Epiroc innehar är: ISO 9001-kvalitet, ISO 14001-miljö, ISO 45001-arbete, säkerhet.

Företagsnyheter Internationell Hydraultillbehör 2019 Pressmeddelande