Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Nytt testcenter i Örebro skapar innovationsmöjligheter inom prospekteringsborrning

15 september 2020

Under de kommande dagarna påbörjas borrningarna för det nya testcentret i Örebro.  Här blir det möjligt att utföra olika typer av prospekteringsborrtester och datainsamling. Testcentret är ett nära samarbete mellan branschen och universitetets forskningsinstitut.  

”Med det här testcentret kan vi fortsätta vår resa mot att bli ett kompetenscenter inom prospekteringsborrning och bygga nätverk inom branschen. Detta skapar möjligheter för att samarbeta med kunder och universitet och även med forskare för att förbättra våra tekniker och produkter för framtida behov”, säger Thomas Hallmén, General Manager Product Company Örebro, Epirocs Surface and Exploration Drilling-avdelning.

 

Det nya testcentret kallas Innovative Exploration Drilling and Data Acquisition Test Center (I-EDDA-TC) och kommer att erbjuda en unik miljö för utveckling av borrning och tillhörande utrustning och metoder för prospektering av mineralresurser, t.ex. geofysik för borrhål. Målet för framtiden är att etablera ett ledande testcenter som stöder och genererar innovation. Testcentret är världsunikt i sitt slag. En viktig funktion i testcentret är två borrhål med ett djup på en kilometer var med fullt karakteriserade kärnprover.

"Effektiv prospekteringsborrning för mineralresurser är ett område där industriinnovation spelar en viktig roll. Trots detta behov finns det inga testbäddar som gör att industrin aktivt kan testa ny borrutrustning. Detta nya testcenter kommer att kräva ett litet arbete för kunderna eftersom anläggningen är redo att användas."

Bjarne Almqvist ,Projektledare för I-EDDA-TC och forskare vid institutionen för geovetenskaper, geofysik, vid Uppsala universitet.

I testcentret har företag möjlighet att utföra tester i en välbekant miljö. De kan också kombinera flera tester samtidigt, vilket både är effektivt och sänker kostnaderna.

Vår förhoppning är att testcentret blir ett centrum för både små och stora företag som arbetar med prospekteringsborrning och relaterade tekniker, säger Bjarne Almqvist.

 

Testcentret kommer att byggas bredvid Epiroc Surface and Exploration Drilling Production-avdelningens produktionscenter i Örebro. Testcentret kommer att utvecklas under tre år och vara tillgängligt för kunder i början av 2022. EU hjälper till att finansiera projektet genom EIT Raw Materials.

 

Det nya testcentret är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Deutsches GeoForschungsZentrum, RISE (Research Institutes of Sweden) och Epirocs Surface and Exploration Drilling-avdelning.

Vill du ha mer information? Kontakta då:

Carl Lindén

Basic Development Engineer, Surface and Exploration Drilling-avdelningen

Telefon: : +46 (0) 72 145 1150

E-post: : carl.linden@epiroc.com

Anders Bromsjö

Projektledare, Brand Communication, avdelningen för yt- och prospekteringsborrning

Telefon:: +46 (0) 72 083 6011

E-post:: anders.bromsjo@epiroc.com

Produktionsanläggningar Europa Internationell Utforskning 2019 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Pressmeddelande

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner inom gruvindustrin och infrastrukturbranschen. Epiroc tillämpar den senaste tekniken för att utveckla och producera innovativa, säkra och hållbara borriggar samt utrustning och verktyg för bergbrytning och anläggning. Företaget tillhandahåller också tjänster och lösningar i världsklass för automatisering och interoperabilitet. Epiroc är baserade i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor 2018 och har mer än 14 000 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på  www.epirocgroup.com

Surface and Exploration Drilling
 är en avdelning inom Epiroc. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrverktyg och utrustning för prospekteringsborrning för olika tillämpningar inom väg- och vattenbyggnad, geoteknisk konstruktion, stenbrott och gruvor såväl ovan som under jord över hela världen. Epirocs starka fokus på innovativ produktutveckling, service och support ger ökad kundnytta. De största produktionsenheterna ligger i Sverige, Italien, Indien, Japan och Kina. Avdelningens huvudkontor ligger i Örebro i Sverige.

Läs om relaterade nyheter