Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc presenterar nytt utvecklingssteg i riggstyrsystemet för Pit Viper-riggar för spränghålsborrning

17 februari 2022

Garland, Texas, USA: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, introducerar RCS 4.20, en programvaruuppdatering av sitt egenutvecklade riggstyrsystem som innebär ett nytt utvecklingssteg inom datadriven gruvdrift. RCS 4.20 innefattar en rad allmänna förbättringar och viktiga funktioner som Time Usage Model, realtidsdata och AutoDrill-optimeringar.
RCS 4.20 har nya funktioner som i slutänden är inriktade på ökad produktivitet vid gruvdrift. Time Usage Model möjliggör förbättrad spårning av maskinutnyttjande i förhållande till mål, vilket bidrar till kontinuerlig förbättring. Uppgraderingar till AutoDrill 2 ger avancerade automatiseringsmöjligheter. Realtidsdata möjliggör oöverträffad datainsamlingskapacitet för insamling av insikter och gör det enklare för gruvor att fatta snabbare beslut.

"Före lanseringen satte vi RCS 4.20 på prov i flera olika miljöer runt om i världen. Våra testpartners såg en ökning av sin borrsjunkning, inklusive vid skarvrörsborrning, jämfört med vid användning av äldre programvaruversioner. Testgruvorna såg också förbättrad cykeleffektivitet."

Tyler Berens, Automation Director, Epiroc Surface division.

Time Usage Model (TUM) gör det möjligt för gruvan att bädda in definitionerna av maskinaktivitet i kategorier direkt i RCS. Tidshantering för tillgångar är grunden för verksamhetsoptimering. TUM ger tillgång till ett extra lager av data som kontextualiseras i förhållande till driftlägen och maskindrift. Operatörerna får tillgång till ett nytt gränssnitt, inklusive en snabbvalsmeny samt en detaljerad kategorivyför att säkerställa effektiv funktionalitet. Gruvor kommer att kunna se produktiv tid, schemalagda driftstopp, driftförseningar med mera vilket ger en fullständig bild av skiftet.

 

Implementeringen av TUM följer noggrant Global Mining Guidelines Groups ramverk i ett försök att främja alla fördelar med en standardmodell. Detta gör att beslut som fattas direkt från styrsystemet kan ha betydelse för hela värdekedjan.

 

Realtidsdata utgör en kanal för omfattande data från borr- och styrsystemet som samlas in och överförs för extern systemintegration. Med tillgång till rätt data kan gruvor fatta välgrundade beslut och optimera värdet.

 

Förbättringar av AutoDrill 2 ökar effektiviteten och produktiviteten. AutoDrill tillämpar optimalt matningstryck och optimal rotation för att borra så snabbt som möjligt, rengöra och spola ett hål, stänga av luft- och dammdämpning och återföra borrkronan till förflyttningsläge. Allt detta görs konsekvent under ett skift.

 

”Vi vet att en arbetsdag med RCS leder till effektivitet, bra beslutsfattande, förutsägbara resultat och repeterbara processer”, säger Tyler Berens. ”Denna RCS 4.20-uppgradering bygger vidare på vår tradition av regelbundna programvarusläpp för att höja taket för driftsoptimering hos våra gruvkunder. Kunderna kommer att se hur man kan omvandla gårdagens insikter till morgondagens förbättringar.

 

RCS har varit det grundläggande operativsystemet i Epirocs borriggar sedan 1998 och är nu inne på sin femte generation.

Pressmeddelande från Epiroc Drilling Solutions LLC

Vill du veta mer? Kontakta då:

Evgenia Kulikova, Global Brand and Communications Manager,

evgenia.kulikova@epiroc.com

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner inom gruvindustrin och infrastrukturbranschen. Epiroc utvecklar den senaste tekniken för att utveckla och producera innovativa, säkra och hållbara borriggar samt utrustning och verktyg för bergbrytning och anläggning. Företaget tillhandahåller också tjänster och lösningar i världsklass för automatisering och interoperabilitet. Epiroc har sitt huvudkontor i Sverige. 2019 hade vi intäkter på 41 miljarder kronor och vi har mer än 14000 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com.

Epirocs ovanjordsverksamhet utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av bergborrningsutrustning för användning i dagbrott, stenbrott, brunnsborrning. prospektering och anläggning samt vid och olje- och gasborrning världen över. Divisionen har produktionsanläggningar i Sverige, USA, Kina, Indien och Japan. Läs mer på www.epiroc.com.

 

 

Nedladdningar


2020 Internationell Yta Pit Viper Epiroc Drilling Solutions Automatisering Pressmeddelande