Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Avsiktsförklaring för 15 batterielektriska ovanjordsriggar till Norge

23 november 2022

Epiroc har tecknat en avsiktsförklaring (LoI) med Rental Group, Norge, för 15 batterielektriska ovanjordsborriggar. Undertecknandet ägde rum den 28 oktober på Bauma i München, Tyskland. 

Rental Group är ett ledande företag inom uthyrning av maskiner och inventarier för byggbranschen i Norden. Koncernen består av specialistbolag och en stor volym tunga entreprenadmaskiner, tornkranar och specialutrustning för tunnelarbeten. Rental Group har 17 Epiroc-riggar i sin uthyrningsflotta och tecknade nyligen ett avtal om att köpa ytterligare 13 dieselhydrauliska enheter.

 

Efterfrågan på batterielektrisk utrustning är hög, eftersom världen vill ställa om från behovet av fossilbränsledriven utrustning. Enligt avsiktsförklaringen kommer Epiroc att leverera 15 batterielektriska ovanjordsborriggar till Rental Group för användning i deras uthyrningsflotta. Letter of intent signerades på baumamässan där Epiroc visade upp SmartROC T35 E – en batterielektriskt ovanjordsborrigg med topphammare. SmartROC T35 E är utformad för att förbättra miljöstandarderna för stenbrott och större byggarbetsplatser. Förutom de låga utsläppen erbjuder denna rigg en rad smarta funktioner och ger hög säkerhet, tillförlitlighet och prestanda – i en tystare arbetsmiljö.

 

"Epiroc och Rental Group har ett framgångsrikt samarbete som sträcker sig många år tillbaka i tiden", säger Joakim Zander, Regional Business Line Manager, Surface drilling products, Epiroc Nordics and Baltics.  "Vi är mycket stolta över att kunna underteckna denna avsiktsförklaring om att förse dem med utsläppsfria ovanjordsborriggar, för att ytterligare förbättra deras verksamhet och minska miljöpåverkan."

 

“Det är en del av vår strategi att kunna erbjuda lösningar på utsläppsfria maskiner, säger Pål Brandvold, Rental Group.  Förväntningarna i Norge är tydliga – så länge hållbara lösningar finns ska de användas. Från vår sida är vi fast beslutna att uppfylla dessa förväntningar."

 

Epiroc har ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, som inkluderar att halvera CO2-utsläppen i verksamheten och från sålda produkter. Vi  strävar efter att erbjuda ett komplett utbud av underjordisk utrustning i en utsläppsfri version senast 2025, och för ytutrustningen strävar vi efter att erbjuda samma sak 2030. 

 Pål Brandvold (Rental Group), Joakim Zander (Epiroc), Lars Hæhre (Rental Group), Erik Presthus (Epiroc), Hakan Aytekin (Epiroc), Martin Johansson (Epiroc).

Pål Brandvold (Rental Group), Joakim Zander (Epiroc), Lars Hæhre (Rental Group), Erik Presthus (Epiroc), Hakan Aytekin (Epiroc), Martin Johansson (Epiroc).

SmartROC T35 E

SmartROC T35 E

SmartROC T35 E

För ytterligare information kontakta:

Joakim Zander

Regional Business Line Manager, Surface drilling products, Epiroc Nordics and Baltics

Phone: +47 95 091 098

Email: joakim.zander@epiroc.com

Anna Dahlman Herrgård

Global Brand and Communication Manager, Surface division

Phone: +46 (0) 73 326 73 82

Email: anna.dahlman.herrgard@epiroc.com

2022 Internationell Pressmeddelande