Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epirocs nya Boltec med Auto Bolt Reload omdefinierar säkerhet och produktivitet inom bergförstärkning

15 september 2022

Epirocs nya Boltec med Auto Bolt Reload (ABR) är den första borriggen för bergförstärkning under jord någonsin som konstruerats så att bulttypen och maskinen samverkar för att erbjuda optimal säkerhet, prestanda och kvalitet. I och med denna innovation tar Epiroc ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att automatisera bergförstärkning.
Boltec Auto Bolt Reload in underground mine, front right side view

Förstklassig operatörssäkerhet med automatisering

Boltec ABR:s huvudsakliga konstruktionsegenskap är det helt mekaniserade bultomladdningssystemet. Systemet matar automatiskt bultar från ett stort bärarmagasin till matningsmagasinet, samtidigt som operatören tryggt sitter kvar inne i den ergonomiska hytten. Denna innovation eliminerar behovet av manuell omladdning av matningsmagasinet, vilket gör att operatören slipper utsätta sig för säkerhetsrisker i form av att till exempel falla ned på marken eller snubbla. Tack vare den snabba automatiska omladdningssekvensen går produktionscykeln snabbare. Totalt 52 bultar kan installeras i en omgång innan bärarmagasinet måste laddas om. Bärarmagasinet är monterat på en svängarm som sänker magasinet till marknivå för ergonomisk omladdning bakom maskinens främre stödben.

 

”Genom att lägga till denna mekaniserade och automatiserade omladdningssekvens i maskinen håller vi operatören borta från farliga områden. Vi är stolta över att kunna presentera en banbrytande branschinnovation i fråga om säkerhet”, säger Sami Niiranen, VD för Epirocs underjordsdivision.

 

Boltec ABR banar väg för andra säkerhets- och produktivitetshöjande autonoma funktioner som tidigare inte har varit kompatibla med underjordiska bultningsmaskiner. Telefjärrstyrning och flerbultsautomatik är nu tillgängliga alternativ som kan möjliggöra bultning under skiftbyten eller när förhållandena är sådana att ingen operatör kan befinna sig fysiskt på maskinen.

 

”Den här kombinationen möjliggör bättre operatörssäkerhet i samband med underjordisk bultning”, säger Peter Bray, Global Product Manager Rock Reinforcement på Epirocs underjordsdivision.

"Genom att lägga till denna mekaniserade och automatiserade omladdningssekvens i maskinen håller vi operatören borta från farliga områden. Vi är stolta över att kunna presentera en banbrytande branschinnovation i fråga om säkerhet."

Sami Niiranen, President at Epiroc Underground division
Boltec Auto Bolt Reload in underground mine, bolts in carrier magazine

Maximerad produktivitet med pumpbart resin

Kombinationen av självgängande förankringsbultar (SDA) och pumpbart resin är den den viktigaste komponenten i Boltec ABR-systemet. Självgängande förankringsbultar är inte känsliga för varierande markförhållanden och möjliggör konsekvent snabba installationer. Detta förbättrar schemaläggningsnoggrannheten i samband med gruvplanering och prognosticering. Det pumpbara resinet erbjuder snabba härdningstider och fullständig bultinkapsling, vilket säkerställer snabba och kvalitativa installationer. Ett extra plus med pumpbart resin är dess okänslighet för våta markförhållanden, vilket kan vara önskvärt i många verksamheter.

 

”Med tanke på att det är mycket renare och enklare att använda än traditionell cement minskar det pumpbara resinet antalet timmar som måste ägnas åt att rengöra maskinen. Det ökar produktiviteten genom att erbjuda mer bultningstid”, säger Peter Bray.

 

Det bästa alternativet för utmanande bergförhållanden

Gruvdriften går stadigt djupare i takt med att befintliga och nyupptäckta malmkroppar utvecklas. Ett ökat djup åtföljs normalt av ökad påfrestning på berget. Detta resulterar ofta i mer utmanande bergförhållanden med uppsprucken bergmassa, bergssprickor och tryckande markförhållanden, vilket kräver mer regelbundet reparationsarbete. Boltec ABR med förbättrad operatörssäkerhet, flexibilitet och produktivitet är det självklara valet för sådana förhållanden.

 

”I LKAB:s gruva i Kiruna inträffade till exempel en betydande seismisk händelse i maj 2020. Flera områden under jord påverkades negativt, och det krävdes reparationer med bultar och nät för att göra dem säkra för produktion igen. Boltec ABR var den perfekta maskinen för utmaningen, den har visat sig möjliggöra säkrare drift och betydande produktivitetsökningar* jämfört med LKAB:s konventionella bultningsflotta”, säger Peter Bray.

Den här lösningen har gjort det omöjliga möjligt. Nu kan vi installera bultar där det tidigare har varit extremt svårt. Genom det åtgärdar vi i viss utsträckning den flaskhals som bergförstärkning har kommit att utgöra”, säger Peter Bray.

 

*Upp till dubbla produktivitetsvinster uppnåddes i ett försök med Boltec ABR i LKAB:s gruva i Malmberget jämfört med LKAB:s konventionella bultningsmaskinpark.

För mer information, kontakta:

Peter Bray

Global Product Manager Rock Reinforcement Equipment, underjordsdivisionen

Telefon: +46 (0)733 378 032

E-post: peter.bray@epiroc.com

Ann-Sofie Andersson

Ann-Sofie Andersson, Global Manager Communications and Brand, underjordsdivisionen

Telefon: +46 (0)721 838 434

E-post: ann-sofie.andersson@epiroc.com

Internationell Underjordiskt bergsschakt Boltec Auto Bolt Reload 2022 Bergförstärkning Pressmeddelande