Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc lanserar den automatiska borrkroneväxlaren (ABC)

September 16, 2022

Garland, Texas, USA: Epiroc, en ledande global produktivitetspartner inom gruvindustrin och infrastrukturbranschen, lanserar den automatiska borrkroneväxlaren (ABC) för fjärrstyrd borrkroneväxling på borriggar i Pit Viper 270- och Pit Viper 290-serierna som används vid rotationsborrning. Den automatiska borrkroneväxlaren, som är ett tillval, är utformad för att göra det möjligt att växla roterande rullborrkronor betydligt snabbare än vid manuella byten, och eliminerar mänsklig interaktion med borrsträngen vilket gör det säkrare och mer effektivt att driva en maskinpark med borrmaskiner.

Den automatiska borrkroneväxlaren gör att operatörerna slipper använda händerna för att växla borrkrona – det räcker med ett enkelt knapptryck – och kan hålla koll på växlingen på skärmen. Operatörer kan skapa eller bryta förband samt välja, lägga till eller ta bort borrkronor. Detta kan göras antingen från ett fjärrstyrt kontrollrum eller från den bekväma hytten. Den automatiska borrkroneväxlaren optimerar produktiviteten och effektiviteten vid borrning och förbättrar säkerheten genom att eliminera exponering för riskfyllda arbetsmiljöer.

 

”Det tidiga samarbetet med kunder och tvärfunktionella team resulterade i en automatisk borrkroneväxlare som är repeterbar, innebär att operatören slipper utsätta sig för risker och förbättrar maskinens drifttid”, säger Matthew Fosler, Senior Design Engineer, Surface-avdelningen.

 

Epirocs automatiska borrkroneväxlare minskar stilleståndstiden och fungerar som avlastning för operatörer. Karusellutformningen möjliggör enkel växling av upp till fyra borrkronor på ett snabbare och säkrare sätt än vid manuell växling av en enskild borrkrona. Den avtagbara borrkronekarusellen rymmer upp till totalt fyra roterande rullborrkronor i olika storlekar och med olika skärstrukturer, vilket skapar flexibilitet och mångsidighet på borrplatsen. Den automatiska borrkroneväxlaren har en unik karuselldesign och ger användaren möjlighet att på ett säkert sätt byta ut slitna borrkronor mot borrkronor i en mängd olika storlekar och av en mängd olika typer från ett säkert avstånd utan att någon behöver exponeras för riskfyllda arbetsmiljöer.

"Genom utveckling och testning har den automatiska borrkroneväxlaren kunnat bevisas vara det säkraste och mest effektiva sättet att byta borrkronor som finns idag."

Carla Chaname , Product Manager – Automation

Den automatiska borrkroneväxlaren är tillgänglig för nya borrar och för eftermontering på borrar som redan finns ute på fältet, och den är enkel att underhålla. Dens kompakta ovanför däck-konstruktionen är mer utrymmessnål jämfört med konkurrenternas konstruktioner. Tack vare ovanför däck-konstruktionen blir underhållsprocedurerna blir enklare och säkrare att utföra, förarens synvinklar optimeras och att eftermontering på den fungerande Pit Viper-flottan är möjligt. 

 

Anpassning av en Pit Viper 270- eller Pit Viper 290-borrigg med tillvalet automatisk borrkroneväxlare innebär många fördelar för operatören. Utöver att det innebär minskad arbetsbelastning minskas även risken för mänskliga fel, skador i samband med tunga lyft, tidskrävande manuella justeringar, olyckor samt exponering för damm och buller. Eliminering av dessa riskfyllda arbetsuppgifter är avgörande inom gruvindustrin. 

 

Genom att eliminera behovet av manuella borrkroneväxlingar, öka maskinens drifttid och minska antalet arbetsskador stöder Epirocs automatiska borrkroneväxlare en mer produktiv och lönsam verksamhet.

 

”Det har verkligen varit en ära att få vara med och utveckla den här produkten, och jag kan knappt bärga mig tills jag får se hur den kommer att påverka vår bransch”, säger Carla Chaname, Product Manager för Automation, Surface Division.

 

 

Här finnns produktsidan för Epirocs automatiska borrkoneväxlare.

 

 

Pressmeddelande från Epiroc Drilling Solutions LLC

Surface Division

Vill du ha mer information? Kontakta då:

Evgenia Kulikova,

Global Brand and Communications Manager

evgenia.kulikova@epiroc.com

Tyler Berens,

Automation Director, Surface Mining

tyler.berens@epiroc.com

Carla Chaname

Product Manager – Automation

carla.chaname@epiroc.com

 

 

 

 

Epiroc är en viktig del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknik utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som till exempel borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för tillämpningar ovan och under jord. Företaget erbjuder även service i världsklass och annat eftermarknadsstöd samt lösningar för automatisering, digitalisering och elektrifiering. Epiroc är baserade i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor 2020 och har 15 000 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com.

 

Epirocs ovanjordsverksamhet utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av bergborrningsutrustning för användning i dagbrott, prospektering, anläggning och stenbrott samt inom brunnsborrnings- och energitillämpningar världen över. Divisionen har produktionsanläggningar i Sverige, USA, Kina, Indien och Japan. Gå till www.epiroc.com för mer information om våra produkter.

6th Sense On board solutions Epiroc Drilling Solutions 2022 Press release