Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc presenterar sin första batteridrivna ovanjordsborrigg någonsin på Bauma

31 oktober 2022

En demoversion av den första batteridrivna borriggen med topphammare från Epiroc, SmartROC T35 E, presenteras på Bauma. Riggen är ett viktigt steg i omställningen till borrning med noll utsläpp i dagbrott och stenbrott över hela världen.

Möjliggör förbättrade miljöstandarder

SmartROC T35 E har konstruerats baserat på den välbeprövade ovanjordsborriggen SmartROC T35. I kombination med ovärderlig erfarenhet från utvecklingen av Epirocs batteridrivna underjordsriggar är den här nya riggen utformad för att förbättra miljöstandarderna för stenbrott och större byggarbetsplatser. Förutom de låga utsläppen erbjuder den här riggen en rad smarta funktioner och levererar hög säkerhet, tillförlitlighet och prestanda – i en tystare arbetsmiljö.

"Vi är stolta över att kunna presentera den här riggen på Bauma. Det är en produkt som visar på ett viktigt steg i vår omställning till koldioxidsnål verksamhet inom stenbrott och stora anläggningstillämpningar. Att vi tar bort utsläpp från borrningsprocessen är ett viktigt steg mot en bättre miljö. Detta åstadkommande visar att Epiroc har en viktig roll att spela för att göra vår bransch mer hållbar."

Hakan Aytekin, Vice President Marketing, Epiroc Surface division.

En flexibel rigg skapad genom värdefulla samarbeten

SmartROC T35 E-riggen är utrustad med både batteri och elkabel, vilket förbättrar flexibiliteten avsevärt. Du kan välja att borra med det lämpligaste alternativet för platsen och tillfället. Den möjliggör även snabb och smidig transport på och mellan arbetsplatser.

Ovanjordsborriggen är utrustad med samma typ av välbeprövade batterier och underkomponenter som i Epirocs batterilösningar för underjordsverksamhet. Detta effektiviserar reservdelshanteringen och servicen för kunder som har flera olika verksamheter.

"SmartROC T35 E är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan oss på Epiroc och våra kunder. De har gett oss värdefull information så att vi har kunnat leverera en rigg med optimerad prestanda och flexibilitet."

Ulf Gyllander, Global Product Manager, Epiroc Surface division.
Spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå Epirocs hållbarhetsmål för 2030
Epirocs batteridrivna lösningar väcker stort intresse från marknaden. Bland kundfördelarna finns utsläppsfri drift, lägre buller- och vibrationsnivåer och högre produktivitet. Maskinerna spelar en mycket viktig roll i Epirocs ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, som inkluderar halvering av koldioxidutsläppen i verksamheten och från sålda produkter. Under 2021 validerade Science Backed Targets-initiativet att målen ligger i linje med arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen till max. 1,5 °C, i överensstämmelse med den senaste klimatforskningen och målet i Parisavtalet.

Vi är fast beslutna att erbjuda hela vårt sortiment av underjordsutrustning i en utsläppsfri version senast 2025, och vad gäller ovanjordsutrustningen strävar vi efter att erbjuda samma sak senast 2030.

SmartROC T35 E

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Gyllander

Global Product Manager för ovanjordsborriggar med topphammare, Surface-divisionen

Telefon: + 46 (0) 705 485 081

E-post: ulf.gyllander@epiroc.com

Anna Dahlman Herrgård

Global Brand and Communication Manager, Surface-divisionen

Telefon: +46 (0) 733 267 382

E-post: anna.dahlman.herrgard@epiroc.com

2022 Internationell Pressmeddelande

Epiroc är en viktig del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknik utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning, såsom borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för tillämpningar ovan och under jord. Företaget erbjuder även service i världsklass och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automatisering, digitalisering och elektrifiering. Epiroc är baserat i Stockholm, hade en omsättning på 40 miljarder kronor 2021 och har över 15 500 passionerade medarbetare som tar hand om och samarbetar med kunder i fler än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com..

 

Epirocs Surface-division utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av verktyg för bergborrning för användning vid gruvdrift i dagbrott, prospektering, anläggning, stenbrott samt brunns- och olje- och gastillämpningar runt om i världen. Divisionen har produktion i Sverige, USA, Kina, Indien och Japan. Se www.epiroc.com för produkterbjudanden.