Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Örebro universitet och Epiroc i nytt strategiskt avtal om samverkan

Örebro universitet och Epiroc Rock Drills AB stärker sitt samarbete med ett strategiskt samverkansavtal. Målet är ökad kvalitet på utvald utbildning, forskning och innovation - som i sin tur ska leda till hållbar tillväxt.

– Fördjupad samverkan med Epiroc ger nya möjligheter att stärka universitetets forskning inom viktiga områden, men även att utveckla våra utbildningar genom förbättrad kontakt med näringslivet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

För Jonas Albertson, vd för Epiroc Rock Drills AB, finns det en rad fördelar med ett fördjupat samarbete med Örebro universitet:

– På Epiroc jobbar vi med hållbarhet som en stark grund med fokus på att ta fram säkrare och mer produktiva maskiner och lösningar. Det fördjupade samarbetet med Örebro universitet kommer att ge oss viktig kunskap och tillgång till forskning i framkant och gynnar båda parter, säger Jonas Albertson.

Det nya samverkansavtalet signerades tisdagen 21 februari. Avtalet utgör en ram för kommande specifika samarbeten mellan Örebro universitet och Epiroc.

Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för båda parter. För Epiroc handlar det bland annat om att få tillgång till forskningsresultat, knyta närmare band mellan näringsliv och akademi och skapa en attraktiv regional rekryteringsbas.

– Omvärlden förändras snabbt och det ställer krav på ny kompetens. Förutom att vara delaktiga i att öka kvaliteten på utbildningar kommer vi också kunna hitta riktade insatser mot vidareutbildning av vår personal, säger Jonas Albertson, som också pekar på att den geografiska närheten till Örebro universitet underlättar kompetensutveckling av anställda vid Epirocs enheter i Örebro.

För att ligga steget före ska universitetet och Epiroc samarbeta om studentrekrytering, alltså att få studenter att söka till relevanta utbildningar i Örebro. När studenterna sedan tar examen ska Epiroc gärna stå högt på listan över attraktiva arbetsgivare.

Inom utbildning är målet att långsiktigt bidra till att utveckla undervisningen. Ett exempel är att verksamma vid Epiroc i större utsträckning bidrar bland annat till undervisningen på ingenjörsprogrammen vid Örebro universitet.

 

Målet att öka samverkan inom forskning och innovation omfattas också av det nya ramavtalet. Hur det ska ske mer konkret ska kommande dialog mellan parterna fastställa.–  Forskningssamverkan och arbetet med innovationer kan innefatta såväl teknisk, naturvetenskaplig, medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning, säger Johan Schnürer och ger företagsekonomiska studier av nya cirkulära affärsmodeller som exempel på vad relevant samhällsforskning skulle kunna vara.

Nu när ramavtalet är klart vidtar samtal och förhandlingar om konkreta projekt. Målet är att vara i gång nu under våren 2023.

Redan idag samverkar utbildningar i beteendevetenskap, ekonomi, statistik, juridik, matematik, naturvetenskap och teknik med Epiroc. Ett exempel på konkret samarbete finns inom ”Swedish Mining Innovation”. Det handlar bland annat om självkörande fordon under jord, en teknik som är nödvändigt när brytningen behöver ske på allt större djup. Ett annat projekt handlar om utveckling av digitala tvillingar och att dra nytta av AI-teknik.  

Jonas Albertson, vd Epiroc Rock Drills AB, och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet

Jonas Albertson, vd Epiroc Rock Drills AB, och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet

Sverige 2023 Careers Pressmeddelande

Samverkansavtal mellan Epiroc och Örebro universitet

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Albertson

Verkställande Direktör Epiroc Rock Drills AB

Telefon: 019 670 74 83

Shirin Golrang Bergdahl

Employer Branding & Internal Communications Specialist

Telefon: 076 697 68 42

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Schnürer

rektor Örebro universitet

Telefon: 070-815 19 78

Email: johan.schnurer@oru.se