Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Autonoma SmartROC D65 MKII överträffar manuella borriggar

9 juni 2023

Jämförelserna har pågått i hjärtat av Australien i drygt ett år – och nu är det officiellt bekräftat: Ovanjordsborriggen SmartROC D65 MKII överträffar manuella riggar i såväl produktivitet som effektivitet.
Epiroc har inlett ett samarbete med Fortescue i västra Australia för att testa och utvärdera SmartROC D65 MKII. Ovanjordsborriggen har visat enastående resultat under testningsfasen, däribland ökad produktivitet – i autonomt läge erbjuder borriggen noll tomgångstid under övergångar mellan förflyttning, positionering och borrning – vilket ger jämn effekt i varje hålcykel och förkortar den totala tiden som läggs på att slutföra ett borrmönster.
”Vi är mycket glada över de framsteg vi har sett under det senaste året tillsammans med vår partner Fortescue. Marknaden har varit angelägen om att se vilka fördelar denna nya teknik kan bidra med inom gruvdrift, så detta är en viktig milstolpe – både för autonom borrning i allmänhet och för Epiroc som företag”, säger Christopher Blignaut, Automation Manager, Surface-divisionen.

"Under hela testperioden uppnådde SmartROC D65 MKII-riggen konstant de mål för hålprecision som satts upp bortom det som varit möjligt med manuell drift. Fördelarna med detta kan man se i form av mer effektiv borrning och sprängning."

Christopher Blignaut ,Automation Manager på Epiroc

Epirocs resa inom autonom drift tog sin början 2014 då den första autonoma Pit Viper-borren lanserades. Ytterligare framsteg gjordes 2018 när Epiroc inledde ett pilotprojekt med den autonoma ovanjordsborriggen SmartROC D65 MKI med bandtransportörer i Timmins i Kanada. Under den här perioden har teamet samlat på sig omfattande kunskaper och expertis inom utveckling av autonom teknik för borriggar med bandtransportörer.

 

”Under våra tidigare projekt har vi samlat på oss omfattande kunskaper och erfarenheter som vi hela tiden har använt oss av i utvecklingen av den autonoma tekniken. De lyckade resultaten av projektet i Timmins var av avgörande betydelse för de resultat vi ser i dag med SmartROC D65 MKII i Australien”, säger Christopher Blignaut.

Hittills har testningen varit inriktad på produktionsborrningstillämpningar.  
”Tillsammans med Fortescue kommer vi att gå vidare till testning av autonom förspräckningsborrning och så småningom fokusera på ännu mer komplicerade borrningsscenarier, så som konturer”, säger Christopher Blignaut. 

”I våra samtal med gruvbolag över hela världen ser vi ett allt större intresse för autonom drift tack vare de många fördelar det medför, och vi är fast beslutna att stödja dessa företag genom att införa autonoma SmartROC D65 MKII i deras borrningsverksamheter. Implementeringen av autonom teknik innebär ännu större fördelar i form av anpassningar av befintliga processer och övergång till nya arbetssätt. Vi på Epiroc är redo att stödja våra affärspartners i att påskynda denna omvandling”, säger Mayya Popova, Product Manager Automation på Epiroc.

SmartROC D65 MKII för produktionsborrningstillämpningar är tillgänglig på marknaden från juni 2023.  Kontakta ett lokalt kundcenter för mer information.

Autonomous SmartROC D65 MKII at Fortescue Australia

Vill du veta mer? Kontakta då:

Christopher Blignaut

Automation Manager

Telefon:: + 1 469 786 9789

E-post: christopher.blignaut@epiroc.com

Anders Bromsjö

Projektledare – Varumärkeskommunikation

Telefon:: + 46 72 083 0174

E-post: anders.bromsjo@epiroc.com

Epiroc är en viktig del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknik utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning, såsom borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för tillämpningar ovan och under jord. Företaget erbjuder även service i världsklass och annat eftermarknadsstöd samt lösningar för automatisering, digitalisering och elektrifiering. Epiroc är baserade i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor 2022 och har mer än 17 000 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com..

 

Epirocs Surface-division utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av bergborrningsutrustning och lösningar för användning i dagbrott, anläggning, stenbrott samt vid brunnstillämpningar världen över. Den förser också kunderna med prospekteringsutrustning, verktyg och avancerad analys av malmkroppsdata. Divisionen har produktion i Sverige, USA, Kanada, Kina, Indien, Australien och Sydafrika. Gå till www.epiroc.com för mer information om våra produkter.

Gruvindustri Internationell SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning 2023 Pressmeddelande