Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Ny uppdatering tillför viktiga funktioner för SmartROC topphammarriggar med hytt

20 juni 2024

Nu finns värdefulla nya funktioner tillgängliga för alla SmartROC topphammarriggar med hytt. Dessa tillägg är tillgängliga via en ny version av Epirocs riggstyrsystem (RCS) och kommer att gynna riggarna med ett antal förbättringar och ett mer stabilt riggstyrsystem. 
SmartROC topphammarriggar med hytt kan nu få tillgång till RCS-version 6.27. Uppdateringen kommer att öka produktiviteten med möjligheter att använda funktioner som enhålsautomatik. Den nya versionen erbjuder också ytterligare automatisering, vilket minskar slitaget på förbrukningsmaterial och kan spara pengar. Dessutom kommer det att finnas ett mervärde för kunderna eftersom uppdateringen har potential att öka funktionaliteten hos deras befintliga SmartROC-riggar med hytt.

"SmartROC T35, T40 och T45 kommer att dra nytta av dessa extra fördelar tack vare denna uppgradering. Riggarna kommer att ha tillgång till förbättrad borrplanshantering, möjlighet att aktivera automatisk hålåterställning, höghöjdsfunktion, lättare att läsa av bränsleförbrukning och förbättrad information om borrfunktioner relaterade till fastborrningsskydd på skärmen."

Ulf Gyllander ,Global produktchef på Epiroc

Uppdatering möjliggör användning av enhålsautomatik

Den nya uppdateringen för riggstyrsystemet möjliggör enhålsautomatik, vilket skapar möjligheter att borra ned till önskat djup och lägga till stänger automatiskt efter behov med minimalt ingripande från operatören. När hålet är färdigt drar riggen upp alla stänger automatiskt. Enhålsautomatik finns redan på SmartROC DTH-maskiner, SmartROC CL och SmartROC C50. Med den nya uppdateringen av riggstyrsystemet finns enhålsautomatik nu som tillval på SmartROC T35, T40 och T45. Enhålsautomatik ökar automatiseringen vilket innebär mer tid för borrning och mindre tid för stångbyte. Det ger också bättre enhetlighet i driften vilket minskar slitaget på värdefulla förbrukningsmaterial.

"SmartROC D50, D55, D60, D65 och SmartROC C50 har redan många av de nya fördelar som denna nya riggstyrsystemsversion ger. Som ett resultat av denna uppgradering kommer dessa riggar dock att ha en förbättrad automatisk stånghanteringssekvens som ytterligare optimerar enhålsautomatiken och minimerar operatörsinsatserna."

Mattias Hjerpe ,Global produktchef på Epiroc

*Detta är en uppdatering som påverkar alla angivna maskiner i större eller mindre utsträckning – kontrollera uppdateringen för mer information. Denna information och riggstyrsystemsuppdatering gäller endast för MKII-riggar

 

*Många av dessa funktioner finns redan tillgängliga på SmartROC-riggar för sänkhammarborrning.

Vill du ha mer information? Kontakta då:

Ulf Gyllander

Global Product Manager för ovanjordsborriggar med topphammare, Surface-divisionen

Telefon:: + 46 (0) 70 548 50 81

E-post: ulf.gyllander@epiroc.com

Mattias Hjerpe

Global Product Manager för DTH & COPROD ovanjordsborriggar med topphammare, Surface-divisionen

Telefon:: +46 (0) 70 265 34 86

E-post: mattias.hjerpe@epiroc.com

COPROD Programvara 2024 Gruv- och bergbrytning SmartROC Tophammer Down-the-hole (Reverse Circulation) Pressmeddelande

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruvdrifts- och byggkunder och påskyndar omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknik utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning, såsom borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för tillämpningar ovan och under jord. Företaget erbjuder även service i världsklass och annat eftermarknadsstöd samt lösningar för automatisering, digitalisering och elektrifiering. Epiroc är baserade i Stockholm, hade intäkter på över 60 miljarder kronor 2023 och har mer än 18 200 passionerade anställda som stöder och samarbetar med kunder i mer än 150 länder. Läs mer på www.epirocgroup.com.

Epirocs Surface-division utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av bergborrningsutrustning och lösningar för användning i dagbrott, anläggning, stenbrott samt vid brunnstillämpningar världen över. Den förser också kunderna med prospekteringsutrustning, verktyg och avancerad analys av malmkroppsdata. Divisionen har produktion i Sverige, USA, Kanada, Kina, Indien, Australien och Sydafrika. Gå till www.epiroc.com för mer information om våra produkter