Gå med i utvecklingen

Epirocs nya och förbättrade riggstyrsystem gör att våra partner över hela världen kan expandera sin verksamhet och spara värdefull tid och pengar samtidigt som de förbättrar förutsägbarheten och säkerheten vid drift med operatör ombord eller helt självgående.
Operator in control room

Hämta

RCS 5 är fullmatad med funktioner som ökar säkerheten, produktiviteten och lönsamheten.

Tilläggsfunktioner

Maskin till maskin-kommunikation Maskiner som bearbetar samma borrplan kan nu uppdatera varandra i realtid om hur förloppet för varje borrigg fortlöper i jämförelse med borrplanen.
• Automatisk mastvinkel (ATA) Den här nya funktionen möjliggör fjärrjustering av borrvinkeln och mastompinning.
• Integrerad kameravy Att ha flera bildskärmar kan orsaka förvirring varför vi har integrerat kameravyn i RCS 5-skärmen.