Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

HNS top


HNS sequence image

Med en noggrannhet ned till +/- 50 millimeter säkerställer vårt satellitstyrda hålnavigeringssystem (HNS) högsta möjliga kvalitet på borrade hål. Samtidigt blir din verksamhet mycket säkrare och mindre komplicerad.

 

Du behöver inte lägga tid på att markera hål manuellt. Genom att man vägleds till rätt hålposition, inklusive vinklar och påhuggsläge, blir det enklare att leverera resultat av hög kvalitet.

 

Den precision som HNS erbjuder ger inte bara optimerade borrnings- och sprängningsresultat, utan förbättrar även fragmenteringen och minskar mängden sprängämnen som behövs. Sist men inte minst kommer det att sänka dina totala produktionskostnader.

0:00
|
Progress: 0%

Vikten av att borra till rätt djup

Loading...

HNS vägleder dig så att du kan borra på ett enkelt, exakt och säkert sätt.

En välkontrollerad process innebär mindre risk för flygande sten. Det eliminerar också behovet av att operatören/inspektören markerar bänken. Detta sparar tid och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

 

HNS ger exakt information om placering av hål, hålvinklar och djup. Det leder till bättre spräningsresultat, bättre fragmentering och förbättrad laddningskapacitet med en mindre mängd sprängämnen.

 

Ett jämnare borrmönster resulterar i ett sprängningsresultat av högre kvalitet som ger bättre fragmentering och minimerar behovet av sekundär brytning. Bra fragmentering kan öka krossens produktivitet med upp till 30 %.

HNS scenario ill
Borrning till rätt djup sker automatiskt eftersom hålets bottenkoordinater finns i systemet.
Systemet vägleder operatören på ett smidigt sätt till rätt position för det valda hålet.
Satellitnavigeringssystem har en noggrannhet på +/-5 m, vilket är långt ifrån acceptabelt för gruvindustrin.
Med stöd av basstationen förbättras positionsnoggrannheten ned till +/-50 mm

Alltid i ”pole position”

Operatören väljer det hål som ska borras och förflyttar sig till rätt påhuggspunkt med hjälp av hålnavigeringssystemet. Enklare än så blir det inte. Gula och gröna staplar på skärmen visar i realtid hur man ska förflytta sig för att komma till rätt påhuggspunkt.

 

Detta minskar risken för operatörsfel vid påhugg, när det är särskilt viktigt att få rätt bottenkoordinater för det borrade hålet. Även ett litet fel kan ge stora konsekvenser i slutändan.  

Loading...

Loading...