Epirocs TH10-borrmodul är ett hydrauliskt manövrerat och mobilt brunnsborrningsaggregat som är idealiskt för små till medelstora brunnsborrningsprojekt i avlägsna byar och borrning av grunda bevattningsbrunnar.
Det lätta brunnsborrningsaggregatet TH10 från Epiroc har under flera år använts för borrning av grunda brunnar i olika formationer på ner till 200 m. Det är prestanda du kan lita på.

Hämta