Epiroc lätt TH10LM OBC (inbyggd kompressor) brunnsborrningsrigg med lång matare används huvudsakligen för borrning av djupare hål upp till 300 m för hushålls-, jordbruks- och avvattningsanvändning.

Lätt brunnsborrningsrigg – sänkhammarborrning, rotationsborrning med luft och lera;
matningsdragkraft 66,7;
matningstryckskapacitet 40 kN

Det lätta brunnsborrningsaggregatet TH10 från Epiroc har under flera år använts för borrning av grunda brunnar i olika formationer på ner till 200 m. Det är prestanda du kan lita på.


Hämta

  • reference book on deephole drilling

    Deephole Drilling 19.7 MB, PDF
  • TH10 Lm OBC water well drill brochure

    TH 10 LM OBC Brochure 3.6 MB, PDF