Epirocs lätta TH10LM OBC (inbyggd kompressor) brunnsborrningsrigg med lång matare används huvudsakligen för borrning av djupare hål upp till 300 m för hushålls-, jordbruks- och avvattningsanvändning. Lätt brunnsborrningsrigg – sänkhammarborrning, rotationsborrning med luft och lera; Dragkraftskapacitet på 66,7 kN (15 000 lbf); Matningstryckkapacitet på 40 kN (9 000 lbf)
Epiroc TH10 lätt brunnsborrningsrigg har visat sig vara effektiv för borrning av mycket hållbara grunda brunnar ned till 200 meter i många olika slags formationer.