Det lätta brunnsborrningsaggregatet TH10LM (med långt borrtorn) från Epiroc är i en klass för sig när det gäller borrning av brunnar på ned till 300 m med luft och lera för hushålls- och jordbruksbehov

Hämta