Skopkross BC 2500

Våra skopkrossar gör det enkelt att göra sig av med trasig betong, stenskärv, murverk, asfalt, natursten och sten genom att krossa materialet på plats.

Loading...

Skopkross BC 2100

Våra skopkrossar gör det enkelt att göra sig av med trasig betong, stenskärv, murverk, asfalt, natursten och sten genom att krossa materialet på plats.

Loading...

Enkel krossning av betong och sten på plats

BC-skopkrossar är innovativa och lever upp till krosskraven på dagens arbetsplatser. Med en riggmonterad skopkross kan du krossa och återvinna alla typer av spillmaterial direkt på arbetsplatsen. Den processen kräver mindre mekanisk utrustning samtidigt som kostnaderna för transport och avfallshantering blir lägre. Därtill behövs det bara en förare till både demoleringstillbehör och skopkross.

Tekniska specifikationer, metriskt

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

Mer information

BC bucket crushers are an innovative answer to crushing requirements on today’s worksites. Using a rig-mounted bucket crusher, all types of inert demolition material can be crushed and re-used on site. This process requires less mechanical equipment, less transportation and dumpsite cost and only one operator who handles the demolition attachment as well as the bucket crusher

BC 2500

Plattorna till käftkrossen kan enkelt bytas ut på plats.
Snabb justering av kornstorlek utan specialverktyg tack vare ett intuitivt system.